Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO:9001

Hệ thống quản lý chất lượng là một phần không thể thiếu để doanh nghiệp vận hành và phát triển bền vững. Hê thống quản lý chất lượng được thiết lập để kiểm soát cả các quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất nhằm đảm bảo chúng hoạt động trơn tru, tạo ra sản phẩm có chất lượng đồng đều và cơ sở để cải tiến liên tục.

Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

hệ thống quản trị chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là một hệ thống tập hợp các quy trình kinh doanh, thủ tục và chính sách tập trung vào việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự hài lòng của họ. QMS cho phép các tổ chức xác định, đo lường, kiểm soát và cải thiện các quy trình kinh doanh cốt lõi khác nhau và cuối cùng sẽ dẫn đến hiệu quả kinh doanh được cải thiện.
Có nhiều phương pháp xây dựng hệ thống quản lí chất lượng trong một tổ chức tùy theo quy mô, khả năng và tình trạng của tổ chức. Hiện nay nhiều tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dựa trên Bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

Các yếu tố của một hệ thống quản lý chất lượng

 • Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của doanh nghiệp
 • Sổ tay chất lượng
 • Thủ tục, hướng dẫn và hồ sơ
 • Quản lý dữ liệu
 • Quy trình nội bộ
 • Sự hài lòng của khách hàng từ chất lượng sản phẩm
 • Cơ hội cải tiến
 • Phân tích chất lượng

Lợi ích của hệ thống hệ thống quản lí chất lượng TQM

 • Giảm chi phí

Khi được áp dụng nhất quán, hệ thống quản lí chất lượng TQM có thể giảm chi phí trong toàn tổ chức, bằng cách loại bỏ các hành động dư thừa, tận dụng tối đa nguồn lực. hệ thống quản trị chất lượng đảm bảo các sản phẩm tốt nhất tới khách hàng giúp giảm đáng kể chi phí bảo hiểm vàchăm sóc khách hàng.

 • Sự hài lòng của khách hàng

Một lợi ích lâu dài của hệ thống quản lý chất lượng liên quan đến sự hài lòng của khách hàng. TQM đưa ra thước đo phù hợp với mong muốn của khách hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của họ.

 • Phát triển tổ chức

Một trong số những lợi ích của Hệ thống quản lý là cải thiện tổ chức. TQM giúp cải thiện văn hóa công ty bằng cách đào tạo tất cả nhân viên về chất lượng và làm cho chất lượng trở thành mối quan tâm của mọi người. Việc tập trung vào chất lượng sản phẩm ngăn ngừa sai lầm trong sản xuất sản phẩm. TQM còn tập trung vào việc phát triển tinh thần làm việc nhóm dẫn đến việc hình thành các nhóm liên bộ phận đa chức năng.

 • Hoạch định và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho một doanh nghiệp

Thiết lập hệ thống văn bản theo yêu cầu của ISO 9001

 • Đánh giá hệ thống hiện tại để đưa ra chiến lược và chương trình
 • Xem xét & thiết lập chính sách chất lượng
 • Thiêt lập sổ tay chất lượng
 • Thiết lập các chương trình hỗ trợ cho hệ thống
 • Hoạch định cấu trúc của hệ thống tài liệu
 • Thiết lập qui trình kiểm soát các quá trình tạo sản phẩm
 • Thiết lập qui trình hổ trợ kiểm soát & duy trì hệ thống

Đào tạo

 • Đào tạo nhận thức về chất lượng
 • Đào tạo kiến thức về ISO-9001
 • Đào tạo phương pháp đánh giá nội
 • Hướng dẫn áp dụng tài liệu & ứng dụng các công cụ đánh giá

Đánh giá hiệu quả việc áp dụng và điều chỉnh

 • Kiểm tra, đánh giá và theo dõi tính hiệu lực của thệ thống
 • Phân tích để đưa ra các giải pháp khắc phục, phòng ngừa và đề xuất cải tiến