Author Archives for lavan lavan

áp dụng tqm vào doanh nghiệp

Làm thế nào để áp dụng TQM vào doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất?

Tháng Mười 30, 2020 5:40 chiều Published by Leave your thoughts

Việc áp dụng TQM vào doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp thực hiện được các cải tiến chất lượng một cách toàn diện nhất, giúp nâng cao năng suất chất lượng và cải thiện hoạt động của doanh nghiệp. Khi tiến hành triển khai công cụ TQM cho doanh nghiệp, nhiều nhà quản trị thường không biết nên bắt... [...]


lean trong sản xuất

Áp dụng Lean trong sản xuất Cơ khí nên bắt đầu triển khai từ đâu?

Tháng Mười 28, 2020 5:51 sáng Published by Leave your thoughts

Việc áp dụng Lean trong sản xuất đúng cách sẽ yếu tố quyết định sự thành công cho toàn bộ quá trình triển khai mô hình Lean Manufacturing cho doanh nghiệp. Lean Manufacturing khi được thực hiện đúng sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được lãng phí ở mức cao nhất, đem lại hiệu quả cao trong quá trình sản... [...]


quality audit

3 Loại hình đánh giá trong Quality Audit được áp dụng nhiều nhất

Tháng Mười 26, 2020 5:19 sáng Published by Leave your thoughts

Quy trình Quality Audit ISO 9001 là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác quản lý chất lượng được các doanh nghiệp thực hiện để xem xét, đánh giá khách quan về mức độ tuân thủ quy trình, hiệu quả công việc của tổ chức. Quality Audit được áp dụng cho toàn bộ hệ thống tổ chức... [...]


thực hiện iso 9001

Các bước triển khai thực hiện ISO 9001 về quản lý chất lượng

Tháng Mười 19, 2020 10:29 sáng Published by Leave your thoughts

Đối với công tác quản trị chất lượng, việc triển khai các bước thực hiện ISO 9001 cho doanh nghiệp là giai đoạn quan trọng đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo trong tổ chức. Quá trình thực hiện ISO 9001 phải bám sát hoạt động thực tế của doanh nghiệp, thiết lập các tiêu... [...]


lean

Lean là gì? Khái niệm Lean trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

Tháng Mười 14, 2020 3:49 chiều Published by Leave your thoughts

Lean là một khái niệm được nhắc đến rất nhiều trong các hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. Nhắc đến Lean, chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng đến các yếu tố “tinh gọn”, “tối giản”. Vậy Lean là gì? Liệu Lean có đơn thuần là các hoạt động giảm thiểu lãng phí? Tất cả những... [...]


thực hiện iso 9001

Doanh nghiệp bạn đang ở đâu trên lộ trình ISO 9001 Quản lý chất lượng?

Tháng Mười 14, 2020 10:29 sáng Published by Leave your thoughts

Để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 quản lý chất lượng trong các hoạt động của tổ chức là cực kỳ quan trọng. Đây được xem là tiêu chuẩn quản lý chất lượng hàng đầu được công nhận trên toàn thế giới. Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001... [...]


quyết định dựa trên bằng chứng

Nguyên tắc số 7 về quản lý chất lượng: Quyết định dựa trên bằng chứng

Tháng Mười 8, 2020 9:40 sáng Published by Leave your thoughts

Quyết định dựa trên bằng chứng là một vấn đề phức tạp đối với nhà quản trị khi thực hiện các quyết định cho doanh nghiệp. Đây cũng là nguyên tắc thứ 7 trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, giúp doanh nghiệp hình thành quá trình thu thập và phân tích thông tin kĩ lưỡng nhằm hạn... [...]


quản lý các mối quan hệ

Nguyên tắc số 6 về quản lý chất lượng: Quản lý các mối quan hệ

Tháng Mười 3, 2020 9:38 sáng Published by Leave your thoughts

Khi thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng, nguyên tắc quản lý các mối quan hệ cần được nhà quản trị đặc biệt chú trọng để tạo điều kiện xây dựng và duy trì các mối quan hệ có lợi cho doanh nghiệp. Đây cũng là nguyên tắc thứ 6 trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001.... [...]


cải tiến liên tục

Nguyên tắc số 5 về quản lý chất lượng: Cải tiến liên tục trong tổ chức

Tháng Chín 29, 2020 8:41 sáng Published by Leave your thoughts

Để nâng cao hoạt động năng suất chất lượng của tổ chức, việc thực hiện cải tiến liên tục là vô cùng cần thiết. Cải tiến liên tục cũng chính là nguyên tắc số 5 trong các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015. Nguyên tắc này có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định mục... [...]


tiếp cận theo quá trình

Nguyên tắc số 4 về quản lý chất lượng: Tiếp cận theo quá trình

Tháng Chín 22, 2020 2:03 chiều Published by Leave your thoughts

Để tổ chức hoạt động hiệu quả, nhà quản trị cần thực hiện nguyên tắc Tiếp cận theo quá trình khi thực hiện các hoạt động quản trị chất lượng trong tổ chức. Đây cũng là nguyên tắc thứ 4 trong bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 dựa trên 7 nguyên tắc chính. Tiếp cận theo quá... [...]