Nguyên tắc số 5 về quản lý chất lượng: Cải tiến liên tục trong tổ chức

Để nâng cao hoạt động năng suất chất lượng của tổ chức, việc thực hiện cải tiến liên tục là vô cùng cần thiết. Cải tiến liên tục cũng chính là nguyên tắc số 5 trong các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015. Nguyên tắc này có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định mục tiêu, tìm kiếm và thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng. Để thực hiện hiệu quả nguyên tắc cải tiến liên tục, nhà quản trị phải hiểu rõ chất lượng là gì, từ đó xác định được những phương hướng hành động cụ thể cho doanh nghiệp.

Nền tảng hình thành nguyên tắc cải tiến liên tục trong tổ chức

cải tiến liên tục
Nền tảng của quá trình cải tiến

Cải tiến liên tục trong tổ chức là nguyên tắc cần thiết giúp doanh nghiệp phân tích, đánh giá tình trạng hiện tại để xác định các lĩnh vực cần cải tiến, thiết lập mục tiêu chất lượng và tìm kiếm những giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Nguyên tắc cải tiến liên tục có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc duy trì năng lực nội tại của tổ chức, tăng khả năng phản ứng với các thay đổi bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội phát triển. Ngoài ra việc thực hiện cải tiến liên tục cũng giúp doanh nghiệp luôn luôn được đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao khả năng đáp ứng của doanh nghiệp vượt xa sự mong đợi của khách hàng.

Lợi ích từ việc thực hiện nguyên tắc cải tiến liên tục

 • Nâng cao khả năng tập trung nguồn lực vào việc phân tích gốc rễ nguyên nhân vấn đề, từ đó có những biện pháp thực hiện hành động khắc phục và ngăn ngừa phù hợp.
 • Nâng cao khả năng dự đoán và phản ứng trước các rủi ro xảy ra bên trong và bên ngoài tổ chức.
 • Cải thiện đáng kể hiệu suất của quy trình hoạt động, nâng cao năng lực của tổ chức và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.
 • Giúp triển khai những cải tiến mang tính đột phá, nâng cao năng suất của doanh nghiệp lên gấp nhiều lần.
 • Góp phần cải thiện các vấn đề nghiên cứu và cải tiến, tạo bàn đạp cho các hoạt động của doanh nghiệp sau này.

>> Tìm hiểu ngay quy trình quản lý chất lượng cực kỳ quan trọng giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải biết: https://lavan.com.vn/quy-trinh-quan-ly-chat-luong/

Những hoạt động thực hiện cải tiến liên tục cho doanh nghiệp

cải tiến liên tục
Các hoạt động cải tiến
 1. Thực hiện các hoạt động chất lượng theo quy trình chuẩn, thống nhất tất cả các hoạt động cải tiến về một quy trình chuẩn.
 2. Phân bổ, trao quyền cho nhân viên trong việc thực hiện các hoạt động cải tiến.
 3. Cải thiện năng lực và hiệu suất hoạt động của tổ chức.
 4. Đo lường mức độ hiệu quả của các hoạt động cải tiến chất lượng.
 5. Ghi nhận và có biện pháp khen thưởng thích đáng cho những thành quả của hoạt động cải tiến.
 6. Có những biện pháp thúc đẩy các quy trình, mục tiêu cải tiến chất lượng ở toàn bộ các cấp tổ chức.
 7. Nâng cao công tác đào tạo, huấn luyện toàn thể nhân viên về tinh thần cải tiến, nhận diện các vấn đề của hoạt động cải tiến và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có để thực hiện cải tiến.

Tóm lại

Nguyên tắc cải tiến chất lượng trong ISO 9001 góp phần lớn trong việc đáp ứng các thay đổi không ngừng của xu hướng kinh doanh thương mại toàn cầu hóa. Các hoạt động cải tiến cần được diễn ra một cách liên tục không ngừng nghỉ. Nguyên tắc cải tiến liên tục không đơn giả chỉ là một quá trình mà đây còn là một lối tư duy, văn hóa của tổ chức được gắn liền với mọi hoạt động trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Do đó, mọi thành viên trong tổ chức cần phải có trách nhiệm thực hiện các hoạt động cải tiến dù là nhỏ nhất để đem lại những lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.

>> Quản trị chất lượng dịch vụ đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức và là một việc làm cấp thiết đối với bất cứ doanh nghiệp nào.