Đào tạo và các dịch vụ tư vấn khác

Đào tạo và các dịch vụ tư vấn khác

Để hỗ trợ tốt cho việc xây dựng và vận hành hệ thống, chúng cung cấp đầy đủ các dịch vụ kèm theo hoặc riêng lẻ sau đây: 1. Đánh giá và chuẩn đoán hệ thống Đánh giá toàn bộ hệ thống hiện hữu Đưa ra báo cáo hiện trạng và đề xuất chương trình thực hiện 2. Đào tạo... [...]

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO:9000

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO:9000

Hệ thống quản lý chất lượng là một phần không thể thiếu để doanh nghiệp vận hành và phát triển bền vững. Hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập để kiểm soát cả các quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất nhằm đảm bảo chúng hoạt động trơn tru, tạo ra sản phẩm có chất lượng đồng... [...]

Hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm

Hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm

Nền kinh tế của nước ta luôn duy trì phát triển ở mức GDP trên 6.5% hàng năm, điều đó sẽ tạo ra rất nhiêu cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và đặt biệt là các ngành nghề hỗ trợ và xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng bên cạnh đó cũng tạo ra rất nhiều áp lực... [...]

Nâng cấp và hiệu quả hệ thống quản lý

Nâng cấp và hiệu quả hệ thống quản lý

  Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường thì những yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, yếu tố chất lượng sản phẩm không còn là sự khác biệt để mang đến sự thành công cho doanh nghiệp nữa mà nó chỉ là yêu cầu bắt buộc tối thiểu, sự đột phát về công... [...]