Tìm hiểu các hệ thống quản lý chất lượng đang được Việt Nam và một số nước trên thế giới áp dụng

Tìm hiểu các hệ thống quản lý chất lượng đang được Việt Nam và một số nước trên thế giới áp dụng

Dưới đây là danh sách các hệ thống quản lý chất lượng được nhiều nhà doanh nghiệp áp dụng: hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM, hệ thống quản lý chất lượng Q – Base,... Các hệ thống quản lý chất lượng hiện nay đang được áp dụng 1. Bộ... [...]

Doanh nghiệp của Bạn sẽ hồi sinh như thế nào?

Doanh nghiệp của Bạn sẽ hồi sinh như thế nào?

    Trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay, ngoại trừ một số ngành nghề, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối đầu với vô vàng những khó khăn trong khủng hoảng. Nếu doanh nghiệp của bạn đã từng trải qua những lần khủng hoảng kinh tế trước thì nó có thể sẽ "dễ... [...]

Thiết lập 5 yếu tố nâng cao văn hóa chất lượng trong doanh nghiệp

Thiết lập 5 yếu tố nâng cao văn hóa chất lượng trong doanh nghiệp

Văn hóa chất lượng đang dần trở thành mối quan tâm của doanh nghiệp. Đây chính là một phần của văn hóa doanh nghiệp, nó giúp doanh nghiệp thiết lập nề nếp, thói quen riêng của công ty, tạo ra bản sắc riêng mình để quản lý chất lượng và sáng tạo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh. ... [...]

Doanh nghiệp cơ khí chế tạo đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0

Doanh nghiệp cơ khí chế tạo đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0

33Sức ép đổi mới và áp dụng công nghệ cao trong sản xuất là thách thức đối với các doanh nghiệp cơ khí chế tạo Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang bùng nổ. Có thể thấy, cách mạng công nghiệp 4.0 đã không còn là một xu hướng mới mẻ, mà... [...]