5 Lý do doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phải sử dụng dịch vụ tư vấn

5 Lý do doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phải sử dụng dịch vụ tư vấn

10Việc xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO, giúp doanh nghiệp nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, giúp tuyền đạt sự sẵn sàng để tạo ra những kết quả nhất quán, ngăn ngừa sai sót, giảm chi phí, đảm bảo các quy trình được xác định, kiểm soát và liên tục cải tiến theo... [...]

Quy trình áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong doanh nghiệp chuẩn nhất

Quy trình áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong doanh nghiệp chuẩn nhất

Có thể nói, việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào doanh nghiệp, tổ chức sẽ là một quyết định chiến lược giúp cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp một nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững. Cụ thể quy trình áp dụng hệ thống quản... [...]

Tại sao phải thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm trong suốt chu trình sản xuất?

Tại sao phải thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm trong suốt chu trình sản xuất?

Tiến hành quản lý chất lượng sản phẩm là việc làm hoàn toàn cần thiết và quyết định đến sự sống còn của mỗi doanh nghiệp, bởi chất lượng sản phẩm không thể tự nhiên mà tốt. Đối với mọi doanh nghiệp chất lượng sản phẩm có ý nghĩa then chốt. Tuy nhiên, việc hiểu sâu về chất lượng sản... [...]

Nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả

Nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả

Dự án nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả Công ty TNHH MTV SX VIỆT ĐAN ► Khách hàng: Công ty TNHH MTV SX VIỆT ĐAN ► Thời gian thực hiện: 4/2019 – 10//2019 ► Nội dung thực hiện: Đánh giá lại hệ thống hiện tại để đưa giải pháp Xem lại cơ cấu tổ... [...]