Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:9001

Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:9001

Trong những năm gần, việc xây dựng và triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào các hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp ngày càng được quan tâm đến. Nên việc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách vững mạnh, chuyên nghiệp hóa vào hoạt động thật... [...]

Cách triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 hiệu quả

Cách triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 hiệu quả

Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy nội lực, củng cố lòng tin của khách hàng, cải thiện quan hệ đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ... [...]

Xây dựng hệ thống quản trị, cần làm đúng ngay từ đầu

Xây dựng hệ thống quản trị, cần làm đúng ngay từ đầu

Như đã biết, hệ thống quản trị là công cụ hết sức quan trọng không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp để giúp kiểm soát các hoạt động và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, nhưng làm thế nào để doanh nghiệp có được một hệ thống quản trị vận hành hiệu quả, đây là một vấn đề... [...]

Làm thế nào để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả?

Làm thế nào để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả?

Vấn đề đặt ra là: Làm cách nào để quản lý doanh nghiệp hiệu quả? Doanh nghiệp là một tổ chức bao gồm các chủ thể là con người cùng hợp tác để thực hiện các nhiệm vụ công việc nhằm đạt được một kết quả tốt nhất. Trong đó người quản trị đòi hỏi không chỉ có nhiều kiến... [...]