5 Điểm khác biệt giữa TQM và Six Sigma trong quản lý chất lượng

Biết được những điểm khác biệt giữa TQM và Six Sigma là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nhìn nhận rõ hơn về cách áp dụng hai phương pháp này trong quản lý chất lượng. Cả hai phương pháp trên đều sẽ mang lại những lợi ích to lớn trong việc cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa TQM và Six Sigma có những điểm khác biệt mà doanh nghiệp cần hiểu rõ để áp dụng phương pháp phù hợp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Điểm tương đồng giữa hai phương pháp TQM và Six Sigma

điểm khác biệt giữa tqm và six sigma
Điểm tương đồng giữa TQM và Six Sigma

Về cơ bản, TQM và Six Sigma đều là những công cụ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc giám sát chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình, dịch vụ và giảm thiểu các sai sót tồn tại trong quá trình sản xuất. Cả hai phương pháp đều nhắm đến việc cải tiến và loại trừ các sản phẩm lỗi, những dịch vụ yếu kém, đồng thời làm tăng sự hài lòng của khách hàng. TQM và Six Sigma đều tiếp cận vấn đề và xử lý lỗi sai bằng cách xác định nguồn gốc những khiếm khuyết và cung cấp những giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Từ đó ta có thể thấy hai phương pháp này có những điểm chung sau:

 • Đều định hướng tập trung vào khách hàng
 • Mục tiêu cải tiến mọi mặt, mọi chức năng của tổ chức
 • Nhìn nhận công việc theo hướng tổ chức quy trình
 • Tinh thần cải tiến liên tục
 • Đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu
 • Hiệu quả mang lại dựa vào sự thành công trong công tác triển khai

Những điểm khác biệt giữa TQM và Six Sigma

điểm khác biệt giữa tqm và six sigma
Điểm khác biệt giữa TQM và Six Sigma

Điểm khác biệt chính giữa TQM và Six Sigma được thể hiện ở cách thức giải quyết những vấn đề cụ thể. TQM định hướng các giải pháp chất lượng tập trung vào một phòng ban nhất định trong khi phương pháp Six Sigma mang tính liên phòng ban khi tập trung vào mọi phòng ban có liên quan đến quy trình chất lượng. Trong đó, TQM và Six Sigma có sự khác biệt lớn về các khía cạnh:

1. Trọng tâm của phương pháp

 • TQM: Hướng vào các bộ phận riêng lẻ và có mục tiêu định lượng cụ thể hơn. Trọng tâm cuối cùng vẫn là sự hài lòng của khách hàng.
 • Six Sigma: Tập trung vào khai thác và giảm thiểu các lỗi sai, khiếm khuyết trong hoạt động sản xuất. Hỗ trợ cắt giảm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp.

2. Phạm vi ảnh hưởng 

 • TQM: Tập trung vào cải thiện các hoạt động riêng lẻ và kết thúc sau khi hoàn thành mục tiêu. Khi chuyển sang một hoạt động quy trình khác, hệ thống TQM phải được xác định lại từ đầu.
 • Six Sigma: Vẫn duy trì và mang đến những lợi ích khác sau khi hoàn thành mục tiêu ban đầu. Có thể trở thành văn hóa doanh nghiệp nhằm mục đích cải thiện hiệu suất kinh doanh trong dài hạn.

3. Điểm khác biệt giữa TQM và Six Sigma trong cách thức tiếp cận

 • TQM: Chỉ sử dụng một hệ thống xuyên suốt. Tập trung vào những vấn đề chất lượng bao quát tất cả các quy trình kinh doanh của công ty.
 • Six Sigma: Ưu tiên giải quyết các vấn đề cụ thể theo từng mức độ mang tính chiến lược của công ty. Tập trung vào những vấn đề gây nên những khiếm khuyết lớn.

4. Điểm khác biệt về đối tượng triển khai giữa TQM và Six Sigma

 • TQM: Được triển khai bởi các bộ phận kiểm soát chất lượng. Những cá nhân có chuyên môn về cải thiện chất lượng của công ty.
 • Six Sigma: Được thực hiện và giám sát trực tiếp bởi những quản lý cấp cao đã trải qua các khóa đào tạo chính thức, sở hữu trình độ chuyên môn cao.

5. Đem đến giải pháp tài chính cho doanh nghiệp

 • TQM: Không bị chi phối bởi mục tiêu cắt giảm hay cân bằng chi phí cho hoạt động kinh doanh. Đạt được sự hài lòng của khách hàng bằng các kỹ thuật trong TQM là yếu tố quan trọng nhất.
 • Six Sigma: Hỗ trợ tổ chức cắt giảm chi phí hoạt động. Tập trung vào giảm thiểu khiếm khuyết, giảm thời gian chu kỳ và tiết kiệm chi phí. Tập trung vào việc xác định và loại bỏ các chi phí không mang lại giá trị gây cho doanh nghiệp gây lãng phí.

Nhìn chung, những điểm khác biệt giữa TQM và Six Sigma chủ yếu đến từ sự khác biệt của quan điểm, mục tiêu giữa hai phương pháp. TQM và Six Sigma đều hỗ trợ doanh nghiệp đạt được những lợi ích cụ thể. Tuy nhiên, mục tiêu, cách thức thực hiện và phạm vi của chúng lại không giống nhau. Do đó, doanh nghiệp cần phải hiểu rõ về bản chất, đặc điểm và phương hướng chiến lược của bản thân. Từ đó, lựa chọn cho mình phương pháp quản lý chất lượng phù hợp nhất.

>>> Tìm hiểu các hệ thống quản lý chất lượng đang được Việt Nam và một số nước trên thế giới áp dụng: https://lavan.com.vn/cac-he-thong-quan-ly-chat-luong/