Một số điều kiện để doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO

61Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn phổ biến nhất hiện nay. Đối với một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng ở trong mọi ngành nghề với mọi quy mô và ở bất cư nơi đâu ở trên thế giới.Khi đạt được chứng nhận ISO 9001 cung cấp các bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã được triển khai một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả nhất và thỏa mãn được mọi yêu cầu của tiêu chuẩn iso đang áp dụng.Những tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tại cơ sở để xác định được xem liệu công ty có tuân thủ theo tiêu chuẩn iso hay không.

chứng nhận ISO 9001

 

1. Lãnh đạo doanh nghiệp – Điều kiện tiên quyết

 • Quyết tâm và chỉ đạo rất chặt chẽ quá trình triển khai để áp dụng ISO 9001
 • Nắm chắc nội dung cơ bản nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Hoạch định được chính sách, mục tiêu về chất lượng,và phạm vi thực hiện.
 • Cử thành viên ở trong Ban lãnh đạo phụ trách chương trình.
 • Cung cấp đủ nguồn nhân lực cần thiết để đào tạo và để triển khai.

2. Thành viên của Doanh nghiệp – Yếu tố quyết định

 • Hiểu được về ý nghĩa,và mục đích của quản lý chất lượng dựa theo tiêu chuẩn iso 9001.
 • Ý thức được về trách nhiệm của mình trong công việc đã được giao.
 • Chấp hành được nghiêm chỉnh những quy định đối với công việc cụ thể nhất.

3. Trình độ công nghệ,và thiết bị

 • Có đủ khả năng sản xuất ra sản phẩm hàng hóa đạt được chất lượng yêu cầu theo tiêu chuẩn iso 9001.
 • Có khả năng kiểm soát những thông số ảnh hưởng đến chất lượng.
 • Đáp ứng những quy định của Nhà nước,và của Ngành.

4. Chuyên gia tư vấn

 • Có khả năng và có kinh nghiệm trong triển khai tư vấn và áp dụng ISO 9001 và chứng nhận sản phẩm.
 • Có công nghệ tư vấn rất bài bản,và phù hợp và có tính thuyết phục nhất.
 • Có lực lượng chuyên gia rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp.