3285

Giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng & kiểm soát chất lượng hiệu quả

Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí)

Dự án giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng & kiểm soát chất lượng hiệu quả Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí)

Khách hàng: Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí)

Thời gian thực hiện: 4/2019 – 4/2021

Nội dung thực hiện:

  • Xem xét chiến lược, mục tiêu và KPIs
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
  • Chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực
  • Cấu trúc và định dạng hệ thống tài liệu
  • Xây dựng hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn vận hành theo ISO:9000 & ISO 45000
  • Các chương trình để vận hành hiệu quả hệ thống
  • Hệ thống đo lường và báo cáo và điểu chỉnh
  • Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng & đào tạo kiến thức, kỹ năng kiểm soát chất lượng

Khách hàng phản hồi: Dịch vụ khá tốt, trong vòng 4 tháng hệ thống đã vận hành lấy được chứng nhận ISO:9000 & ISO 45000 và đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng khó tính nhất như: GEA, Tetra Pak, Sanofi…


LIÊN HỆ HOTLINE 0947 597 268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ TƯ VẤN HOẶC NHẬN SÁCHTẠI ĐÂY