Giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng & kiểm soát chất lượng hiệu quả

Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí)

Dự án giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng & kiểm soát chất lượng hiệu quả Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí)

Khách hàng: Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí)

Thời gian thực hiện: 4/2019 – 4/2021

Nội dung thực hiện:

  • Thiết lập các chương trình hổ trợ để định hướng và vận hành tốt hệ thống
  • Thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng và an toàn để đạt chứng nhận ISO:9001 & ISO:45001
  • Xây dựng các chương trình, công cụ để hệ thống vận hành đạt hiệu quả theo yêu cầu
  • Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng để đáp ứng được yêu cầu cao nhất của khách hàng