Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM

Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là tiền thân của nhiều mô hình quản lý chất lượng hiện đại như Six Sigma, Sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing và ISO. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất. Nhờ việc xây dựng một hệ thống cải tiến chất lượng toàn diện, TQM là một công cụ hoàn hảo thúc đẩy mọi người hoàn thành và cải tiến tối ưu, đáp ứng toàn diện yêu cầu từ khách hàng.

Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM là gì?

hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tqm
Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM là gì?

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng, chú trọng đến các thành viên trong công ty như một nguồn lực tiềm năng nhằm thúc đẩy các ý tưởng và giải pháp mới lạ

Các nguyên lý vận hành của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM

hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tqm
Các nguyên lý vận hành của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM
 • Sự hài lòng của khách hàng
 • Sự cam kết của nhân viên: điều này tạo ra sự trao quyền thông qua các cơ chế đào tạo và đề xuất.
 • Ra quyết định dựa trên thực tế: các nhóm thu thập dữ liệu và xử lý số liệu thống kê để đảm bảo rằng công việc đáp ứng các thông số kỹ thuật.
 • Truyền thông nội bộ hiệu quả: các cuộc họp đối thoại sẽ là mấu chốt cần thiết giúp giai quyết các vấn đề.
 • Quản lý và triển khai chính sách: xây dựng, triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty
 • Tư duy chiến lược: chất lượng phải là một phần của tổ chức có tầm nhìn dài hạn.
 • Hệ thống tích hợp: tầm nhìn chung, bao gồm kiến thức và cam kết về các nguyên tắc chất lượng; tạo sự kết nối giữa các thành viên; đồng thời các nhà cung cấp cũng là một phần quan trọng của hệ thống.
 • Trọng điểm quy trình: cấu trúc hoạt động được sắp xếp thành các quy trình, sau đó tiếp tục xác định vị trí và lặp lại quy trình tốt nhất.
 • Cải tiến liên tục: khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến

>> Tìm hiểu thêm về Kaizen, triết lý kinh doanh được áp dụng bởi hầu hết các doanh nghiệp thành công tại Nhật Bản: https://lavan.com.vn/kaizen-la-gi/

Lợi ích khi các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM

 • Quản lý và cải tiến các công nghệ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực
 • Tiết kiệm chi phí
 • Sản phẩm được hoàn thiện tối đa khi hoàn thành
 • Có khả năng kiểm soát, loại bỏ các khiếm khuyết, lỗi sản phẩm ngay từ đầu
 • Khai thác toàn vẹn và phân bổ rõ ràng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Có được sự cam kết thực hiện từ các thành viên.
 • Giúp nâng cao và thỏa mãn nhu cầu khách hàng và xã hội; đem lại trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng
 • Tăng doanh thu và lợi nhuận nhờ thực hiện quy trình TQM chặt chẽ.

Các bước thực hiện triển khai TQM

TQM gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để kiểm soát; ngăn ngừa các nguyên nhân gây sai lỗi trong toàn bộ quá trình với các bước tổng quát như sau :

 1. Xác lập các chính sách và mục tiêu
 2. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng quá trình thi công
 3. Kế hoạch hóa chất lượng – Thiết lập các điểm kiểm soát chất lượng
 4. Phát động và thực hiện hệ thống TQM
 5. Theo dõi vận hành TQM, đo lường và đánh giá kết quả thực hiện
 6. Xác định sự cố, tìm hiểu nguyên nhân, biện pháp khắc phục
 7. Hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện TQM
 8. Duy trì và cải tiến liên tục

Trước sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM đang là xu hướng mang tính thời đại. TQM đem những tiến bộ khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào các quy trình sản xuất xây dựng góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. TQM luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu đem lại sự thành công lâu dài nhờ sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên trong doanh nghiệp nói riêng cùng lợi ích của cộng đồng xã hội hiện đại nói chung. 

>> Để cải thiện hoạt động kinh doanh và tạo nên một mô hình phát triển bền vững, doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một hệ thống quản trị chất lượng hiệu quả.