Hiệp hội cơ khí điện – Hội doanh nghiệp tiếp lửa cho lĩnh vực cơ khí

Để đủ sức cạnh tranh trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, hiệp hội cơ khí điện đã tiếp lửa cho ngành cơ khí Việt Nam với những chính sách, hỗ trợ vốn đầu tư nhằm thúc đẩy gia tăng liên tục số lượng doanh nghiệp và đạt được những thành tựu bước đầu đáng kể.

Tìm hiểu hiệp hội doanh nghiệp cơ khí điện 

hiệp hội cơ khí điện
Tìm hiểu hiệp hội doanh nghiệp cơ khí điện

Hiệp hội cơ khí điện là hiệp hội thương mai đại diện quốc gia cho các nhà thầu cơ điện hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hợp đồng và xây dựng ngành Cơ khí – Điện ở Việt Nam.

Hội doanh nghiệp cơ khí điện dựa trên cơ sở tự nguyện bình đẳng của doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Cơ khí – Điện hoặc liên kết với ngành Cơ khí – Điện để hợp tác, hỗ trợ, bảo vệ, thúc đẩy các hoạt động sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp, góp phần công nghiệp hóa và hiện đại hóa theo cách của chính sách của Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu của hiệp hội cơ khí – điện:

 • Đại diện cho lợi ích cá nhân và tập thể.
 • Thúc đẩy lợi ích của hiệp hội cả trong và ngoài Liên đoàn công nghiệp xây dựng.
 • Đàm phán thỏa thuận với công đoàn liên quan đến mức lương và điều kiện tuyển dụng.
 • Đàm phán với các nhà thầu chính hoặc các tổ chức khách hàng các điều kiện công bằng và hợp lý để giao dịch bao gồm các điều kiện đấu thầu và các hình thức hợp đồng.
 • Thúc đẩy các quyết định chính sách của hiệp hội doanh nghiệp cho cơ quan điều hành và các tổ chức có liên quan khác, bao gồm cả các cơ quan chính phủ.
 • Liên lạc với các bên liên quan thích hợp trong ngành liên quan đến học nghề, sức khỏe và an toàn, đấu thầu, thực hành thanh toán, quan hệ nhân viên, tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách kinh tế.

Những lời khuyên chi tiết, thiết thực mà thành viên hiệp hội có thể tận dụng:

 • Đánh giá của chuyên gia về các tài liệu hợp đồng, đặc biệt liên quan đến các hình thức hợp đồng tiêu chuẩn và hợp đồng phụ và các tài liệu liên quan
 • Đánh giá của chuyên gia và lời khuyên liên quan đến bảo hành tài sản thế chấp
 • Hỗ trợ và tư vấn liên quan đến tranh chấp thanh toán, bao gồm quyền truy cập vào các dịch vụ giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn và hướng dẫn về luật đấu thầu và tài liệu sơ tuyển.
 • Chuyên gia tư vấn về một loạt các vấn đề quan hệ nhân viên bao gồm hợp đồng lao động, dự phòng và khiếu nại & thủ tục kỷ luật.
 • Tư vấn và hướng dẫn về pháp luật về sức khỏe & an toàn, kế hoạch an toàn tại chỗ và huấn luyện an toàn.
 • Hiệp hội cơ khí điện cũng tổ chức các sự kiện xã hội hàng năm.

Những chính sách của hiệp hội cơ khí điện đi trước đón đầu

hiệp hội cơ khí điện
Các chính sách của hiệp hội cơ khí

Nhằm hiến kế để thúc đẩy phát triển ngành cơ khí trong nước, trong nhiều hội thảo gần đây, đề nghị: cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn đầu tư vào thiết bị, máy móc, nhà xưởng sản xuất; xây dựng các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ; quy hoạch. Tạo điều kiện và có chế độ ưu đãi cho các doanh nghiệp cơ khí được vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với chi phí hợp lý.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển nhân lực công nghiệp cơ khí; hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên ở các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; xây dựng cơ chế để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kỹ thuật.

Mặt khác, các hiệp hội doanh nghiệp cần chủ động cơ cấu lại sản xuất, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tìm mọi cách giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng; mở rộng thị trường, chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; kết nối và liên kết các doanh nghiệp cùng ngành nghề phát triển. 

Mọi vấn đề thắc mắc về chính sách của hiệp hội cơ khí điện, vui lòng nhanh tay liên hệ với LAVAN chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Xem thêm: 6 nguyên tắc giúp quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả