Nguyên tắc số 2 về quản lý chất lượng: Lãnh đạo trong tổ chức

Người lãnh đạo trong tổ chức có vai trò rất lớn đối với việc phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 cho doanh nghiệp. Lãnh đạo trong tổ chức cũng là nguyên tắc thứ hai của tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO dựa trên 7 nguyên tắc quản lý chất lượng. Đây là nguyên tắc quan trọng thể hiện sự đồng lòng của lãnh đạo ở các cấp trong việc thiết lập mục tiêu chất lượng, phương án thực hiện trong tổ chức. Nắm vững nguyên tắc lãnh đạo trong tổ chức còn là cơ sở để tạo điều kiện thúc đẩy sự thành công và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

>> Tìm hiểu thêm Chất lượng là gì? Góc nhìn toàn diện từ các chuyên gia: https://lavan.com.vn/chat-luong-la-gi/

Nền tảng của nguyên tắc lãnh đạo

lãnh đạo trong tổ chức
Nền tảng của nguyên tắc lãnh đạo

Khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, việc duy trì vận hành của cả hệ thống quản lý chất lượng sẽ cần bỏ ra nhiều công sức. Trong đó, vai trò của người lãnh đạo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc áp dụng, vận hành và đo lường mức độ thành công của ISO 9001. Đặc biệt, khi áp dụng khi thực hiện mục tiêu chất lượng, cần có sự đồng lồng của toàn bộ tổ chức. Do đó, nguyên tắc lãnh đạo phải được đề cao để người lãnh đạo có thể dồn toàn bộ công sức vào các hoạt động cải tiến chất lượng của tổ chức.

Để đạt được nguyên tắc lãnh đạo, nhà quản trị cần có phương pháp, có nguồn lực để thực hiện, giải quyết những khó khăn, hướng tới mục tiêu cuối cùng của quản lý chất lượng. Điều đó sẽ giúp tổ chức thống nhất về mục tiêu chất lượng, tránh việc thực hiện không đồng nhất gây mâu thuẫn giữa các phòng ban, gây ra sự trì trệ trong hoạt động của doanh nghiệp.

>>> Cách xây dựng mục tiêu chất lượng ISO 9001 theo nguyên tắc SMART: https://lavan.com.vn/muc-tieu-chat-luong/

Những hoạt động của việc thực thi nguyên tắc lãnh đạo

 1. Khởi tạo, duy trì và truyền tải văn hóa tổ chức tập trung vào các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Đề cao những giá trị chung, tính công bằng trong tổ chức và đạo đức kinh doanh.
 2. Không ngừng truyền đạt các khái niệm về sứ mệnh và tầm nhìn, các chiến lược, chính sách, quy trình. Đảm bảo mọi cá nhân trong doanh nghiệp đều có thể hiểu và thực thi theo đúng định hướng được đề ra.
 3. Khuyến khích cởi mở suy nghĩ, đề cao tính chính trực, văn hóa nói thật nói thẳng, niềm tin vào con người và sự liêm chính.
 4. Tạo ra một môi trường làm việc đáng tin cậy, liêm chính và trung thực.
 5. Các cấp lãnh đạo trong tổ chức phải nhận thức được các vấn đề chất lượng và là người tiên phong, đi đầu trong giải quyết, thúc đẩy mọi người.
 6. Đẩy mạnh gắn kết toàn bộ tổ chức, hướng tới việc hoàn thành mục tiêu chất lượng, tạo sự cam kết gắn bó trong toàn thể doanh nghiệp.
 7. Có các hoạt động động viên, khích lệ, truyền cảm hứng và công nhận sự đóng góp của các cá nhân trong tổ chức.
 8. Dự trù đầy đủ nguồn lực để thực thi các mục tiêu đã đề ra.

Lợi ích khi thực hiện nguyên tắc lãnh đạo trong tổ chức

lãnh đạo trong tổ chức
Lợi ích khi thực hiện nguyên tắc lãnh đạo trong tổ chức
 • Tạo tính thống nhất cho các quy trình của tổ chức, giúp các bộ phận dễ dàng phối hợp, hỗ trợ nhau.
 • Nâng cao khả năng giao tiếp giữa các cấp trong doanh nghiệp, giúp phân bổ tốt luồng thông tin.
 • Tăng tính hiệu quả và khả năng thực hiện mục tiêu chất lượng của tổ chức.
 • Hoàn thiện năng lực tổ chức của các cấp lãnh đạo cũng như từng thành viên trong tổ chức để đáp ứng tốt hơn mong đợi của khách hàng.

Tóm lại

Nguyên tắc lãnh đạo trong tổ chức tập trung nhấn mạnh vai trò của người lãnh đạo trong việc điều hành và thực thi các nguyên tắc chất lượng. Lãnh đạo phải là người làm gương, tạo và duy trì hình ảnh gắn liền với mục tiêu của tổ chức và thống nhất các hoạt động trong tổ chức từ trên xuống dưới. Ngoài ra, khi thực hiện nguyên tắc lãnh đạo, nhà quản trị cần thiết lập một tầm nhìn rõ ràng về tương lai của tổ chức, từ đó thúc đẩy sự phát triển của tổ chức thông qua việc thực hiện các quy trình chất lượng một cách triệt để.

>> Triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO là yếu tố giúp các doanh nghiệp vận hành và kiểm soát hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng doanh nghiệp.