Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động

Dự án nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty cổ phần công nghệ Vĩnh Thọ

Khách hàng: Công ty cổ phần công nghệ Vĩnh Thọ

Thời gian thực hiện: 9/2019 – 12/2021

Nội dung thực hiện:

  • Thiết lập các hệ thống quản trị hổ trợ để hoạch định và chuẩn hóa lại hệ thống
  • Thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng và an toàn để đạt chứng nhận ISO:9001
  • Xây dựng các chương trình, công cụ để nâng cấp cải tiến tất cả các hoạt động để hệ thống vận hành đạt hiệu quả theo KPI đã cam kết
  • Đo lường, đánh giá và điều chỉnh hệ thống để vận hành hiệu quả và đạt được kết quả theo KPI