2019

Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng công ty Hoàng Lâm

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CƠ KHÍ HOÀNG LÂM

Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng công ty Hoàng Lâm: Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống OHSAS:18001 đạt chứng nhận. Tham mưu CEO chiến lược, định hướng phát triển công ty & kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp

Khách hàng: CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CƠ KHÍ HOÀNG LÂM

► Thời gian thực hiện: 2014 - 2017

► Dự án: Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng toàn bộ công ty

► Nội dung thực hiện:

 • Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo ISO:9000 để vận hành hiệu quả cho tất cả các phòng ban.
 • Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống OHSAS:18000 đạt chứng nhận.
 • Tham mưu CEO chiến lược và định hướng phát triển công ty & kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình và cơ sở dữ liệu để áp dụng tự động hóa trong quản lý (phần mềm ERP).

► Kết quả đạt được:

 • Doanh thu tăng nhưng nhân sự giảm sau 3 năm:
 • QA/QC, HSE, Kế toán: Giảm 60~70%
 • Giám sát sản xuất & công nhân: Giảm 40%
 • Chi phí rủi ro/ thiệt hại giảm:15~30%/ năm
 • Hệ thống được các khách hàng SPX, GEA, Tetra Pak, Nestle … đánh giá đạt thang điểm 85~90/100
 • Hệ thống đủ cơ sở dữ liệu để đưa vào phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP
 • Giá chào thầu giảm 15~30%

► Khách hàng phản hồi: Hệ thống mà anh Nguyễn Văn xây dựng là tốt nhất từ trước đến nay mà Hoàng Lâm đã từng làm việc.


LIÊN HỆ HOTLINE 0947 597 268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ TƯ VẤN HOẶC NHẬN SÁCHTẠI ĐÂY