3 Loại hình đánh giá trong Quality Audit được áp dụng nhiều nhất

Quy trình Quality Audit ISO 9001 là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác quản lý chất lượng được các doanh nghiệp thực hiện để xem xét, đánh giá khách quan về mức độ tuân thủ quy trình, hiệu quả công việc của tổ chức. Quality Audit được áp dụng cho toàn bộ hệ thống tổ chức thông qua các hoạt động đánh giá, theo dõi, khắc phục những quy trình chất lượng và là một hoạt động không thể thiếu để các doanh nghiệp hoàn thiện đánh giá các chứng nhận chất lượng. Để hiểu rõ hơn về các loại hình thực hiện chính của Quality Audit, LAVAN mời bạn tham khảo bài viết chi tiết sau đây.

1. Những loại hình thực hiện Quality Audit phổ biến trong tổ chức

quality audit
Các loại hình Quality Audit

Quality Audit là một quá trình được thực hiện độc lập, có hệ thống và hình thành văn bản rõ ràng để thu thập các thông tin thực tế và đánh giá khách quan nhất về mức độ hoàn thành các tiêu chí của hệ thống quản lý chất lượng. Quality Audit trong doanh nghiệp được thực hiện dưới ba hình thức chính:

Đánh giá nội bộ (Internal Audit)

Đánh giá nội bộ là hoạt động do chính doanh nghiệp hoặc một bộ phận trong tổ chức thực hiện. Với mục đính chính là cung cấp luồng thông tin khách quan nhất về các hoạt động kiểm soát rủi ro, kiểm soát môi trường, kết quả hoạt động, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật của các cấp lãnh đạo doanh nghiệp. Các đánh giá nội bộ phải được cung cấp một cách độc lập, không thiên vị về tổ chức, hệ thống hay quy trình.

Hoạt động đánh giá được thực hiện bởi những thành viên của đội ngũ đánh giá nội bộ bao gồm tất cả các lĩnh vực trong tổ chức hoặc được chuyên môn hóa bởi các cá nhân có chuyên môn dựa trên kỹ năng của họ. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ có một cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động của tổ chức và có phương hướng khắc phục kịp thời các rủi ro phát sinh

>> Bí kíp đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:9001: https://lavan.com.vn/danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong/

Đánh giá chứng nhận (Regulatory Audit)

Hoạt động đánh giá chứng nhận được thực hiện với mục đích giúp doanh nghiệp chứng minh năng lực hoạt động, chất lượng sản phẩm và giá trị thương hiệu trên thị trường thông qua các chứng nhận chất lượng phổ biến. Đánh giá chứng nhận sẽ đem đến những đánh giá hoạt động tuân theo những quy trình, quy định, tiêu chí cụ thể được cung cấp bởi các tổ chức đơn vị chứng nhận có uy tín. Căn cứ vào kết quả thực hiện của doanh nghiệp, đơn vị thực hiện đánh giá sẽ cấp các chứng nhận tương ứng cho tổ chức nếu các hoạt động hệ thống quản lý của doanh nghiệp phù hợp với các tiêu chí được đề ra.

>> Những điều doanh nghiệp cần chuẩn bị để quy trình đánh giá chứng nhận ISO 9001 được diễn ra thuận lợi: https://lavan.com.vn/danh-gia-chung-nhan-iso/

Đánh giá nhà cung cấp (Supplier Audit)

Là quá trình thực hiện các bước thu thập, phân tích, đánh giá các hoạt động đã và đang diễn ra của các nhà cung cấp đối với doanh nghiệp nhằm phát hiện những sai sót không phù hợp trong quy trình so với các quy định tiêu chuẩn ISO và sự cam kết của nhà cung cấp với các doanh nghiệp thực hiện Quality Audit. Các hoạt động này được thực hiện với mục đích giúp doanh nghiệp kiểm tra, kiểm soát và đánh giá năng lực của nhà cung cấp một cách khách quan nhất, đảm bảo nhà cung cấp đáp ứng những yêu cầu chất lượng đối với các sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp đang thực hiện.

>> 4 Lỗi sai thường gặp cần loại bỏ khi đánh giá chất lượng sản phẩm: https://lavan.com.vn/danh-gia-chat-luong-san-pham/

2. Lợi ích do việc thực hiện các loại hình Quality Audit mang lại

quality audit
Lợi ích từ Quality Audit

Các loại hình đánh giá Quality Audit ISO 9001 đều đóng vai trong rất quan trọng trong hoạt động thực hiện những quy trình quản lý chất lượng cho doanh nghiệp với những lợi ích chính:

  • Giúp các nhà quản trị thực hiện quản lý tổ chức một cách dễ dàng hơn.
  • Đảm bảo tổ chức có khả năng đáp ứng phù hợp những yêu cầu về các tiêu chuẩn, quy định của quy trình quản lý chất lượng.
  • Giúp cho doanh nghiệp dễ dàng phát hiện và ngăn chặn những sai sót đang xảy ra ở hiện tại, từ đó đưa ra những định hướng cải tiến, kiểm soát hoạt động của tổ chức trong tương lai.

Qua bài viết trên, LAVAN đã đem đến cho bạn một cái nhìn tổng quát nhất về Quality Audit trong tổ chức, các loại hình Quality Audit phổ biến được doanh nghiệp thực hiện. Ta có thể thấy được thực hiện đánh giá theo Quality Audit là một hoạt động rất quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Việc đánh giá kiểm soát chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và hướng đến cải tiến quy trình chất lượng một cách hiệu quả nhất.

One thought on “Vai trò quan trọng của công tác “quản trị chất lượng” trong doanh nghiệp

  1. Pingback: Quy trình kiểm soát chất lượng bao gồm những bước gì? – Quản trị chất lượng

Comments are closed.