Cách thức quản lý rủi ro trong sản xuất dựa vào công cụ quản lý

Quản lý rủi ro trong sản xuất kinh doanh hiện nay được xem như là một bộ phận không thể tách rời với chiến lược phát triển của Doanh nghiệp.

Vậy câu hỏi đặt ra là Công ty của bạn có thể hạn chế được tuyệt đối rủi ro để nâng cao hiệu quả kinh doanh và duy trì sự phát triển bền vững hay không? Cách ứng phó trước những rủi ro đó là gì? Thắc mắc sẽ được giải đáp ngay trong nội dung dưới đây.

Quản lý rủi ro tại doanh nghiệp

quản lý rủi ro trong sản xuất
Quản lý rủi ro doanh nghiệp

Hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam đều chưa có khái niệm chính xác về quản trị rủi ro, lại càng không có kế hoạch cho những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Rủi ro có thể bắt nguồn từ bất kỳ yếu tố nào trong một doanh nghiệp; vì vậy “văn hoá về rủi ro” cần phải nhất quán trong toàn công ty. Trong nghiên cứu năm 2012 của CGMA đối với các doanh nghiệp châu Âu; là khái niệm về “mức độ rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận”; vẫn hiếm được thiết lập. Điều này có nghĩa là: “Thiết lập quản lý rủi ro trong sản xuất mà không xác định được mức độ mong muốn rủi ro của doanh nghiệp”; cũng giống như xây dựng một cây cầu mà không biết cây cầu cần bắt qua con sông nào.

Sau khi xác định được mức độ mong muốn rủi ro; việc doanh nghiệp cần làm tiếp theo là thiết lập chiến lược quản lý rủi ro. Điều này phụ thuộc vào nhu cầu và mô hình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Quá trình thiết lập chiến lược, cũng như quá trình giám sát sau khi tiến hành; cần sự tham gia của quản lý cấp cao và ban giám đốc. Một chiến lược quản lý rủi ro trong sản xuất lý tưởng nên:

  • Thống nhất quyết định trên toàn doanh nghiệp
  • Được gắn liền với hoạt động vận hành thường nhật
  • Được xem xét lại thường xuyên

Cách thức doanh nghiệp quản lý rủi ro trong sản xuất dựa vào công cụ quản lý

quản lý rủi ro trong sản xuất
Quản lý rủi ro dựa vào công cụ quản lý

1. Xác định rủi ro

Một số công ty có cách kiểm tra rủi ro dựa trên các sự kiện, kinh nghiệm trong quá khứ. Cách này có thể hữu ích cho người quản lý dự án trong việc xác định cả rủi ro; cụ thể trong danh sách kiểm tra và mở rộng tư duy của các bộ phận.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể xác định rủi ro dựa vào các danh mục. Bạn có thể sử dụng cùng một khung với cấu trúc phân chia công việc (WBS) để phát triển cấu trúc phân chia rủi ro (RBS). Một cấu trúc phân chia rủi ro được xác định thành các loại (chi tiết tăng dần về bên phải):

2. Đánh giá rủi ro

Sau khi xác định được các rủi ro tiềm ẩn; việc cần làm là đánh giá từng rủi ro dựa trên xác suất sảy ra sự kiện rủi ro và tổn thất tiềm ẩn liên quan đến nó. Không phải tất cả các rủi ro đều giống nhau và chi phí rủi ro có thể khác nhau rất nhiều.

Một trong những giải pháp phổ biến nhất để định lượng rủi ro là thu thập các dữ liệu vận hành và lưu trữ lại trong cơ sở dữ liệu. Dữ liệu vận hành bao gồm những thông tin về: chi phí, doanh thu, công nợ, tồn kho, lợi nhuận, biến động nhân sự,… Những dữ liệu này được lưu trữ trong phần mềm ERP là tốt nhất; phần mềm ERP còn cung cấp nhiều báo cáo quan trọng trong quá khứ cũng như dự đoán sự tăng trưởng hoặc tụt hậu trong tương lại.

>> Tìm hiểu thêm: Giải pháp ERP cho doanh nghiệp – Phần mềm quản lý tổng thể tốt nhất

3. Giảm thiểu rủi ro

Sau khi xác định và đánh giá rủi ro, nhóm dự án quản lý rủi ro trong sản xuất phải xây dựng được kế hoạch giảm thiểu rủi ro nhằm giảm tác động của một sự kiện bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai. Có 3 phương pháp để giảm thiểu rủi ro:

  • Phòng tránh rủi ro: Điều tốt nhất bạn có thể làm với rủi ro là tránh nó. Nếu bạn có thể ngăn chặn điều đó xảy ra thì thật tuyệt vời để tránh gặp phải những hậu quả không mong muốn.
  • Chuyển đổi rủi ro: Một cách hiệu quả để đối phó với rủi ro là trả tiền cho người khác để đứng ra nhận nó cho bạn.
  • Giảm thiểu rủi ro: Nếu có thể tránh được rủi ro đồng nghĩa với việc bạn có thể giảm thiểu rủi ro, bằng cách thực hiện một số hành động gây ra ít thiệt hại cho dự án của bạn.

Trên đây là toàn bộ cách thức quản lý rủi ro trong sản xuất; quản trị rủi ro là một nỗ lực của toàn bộ công ty và cần được dẫn dắt bởi ban giám đốc hoặc các quản lý cấp cao. Lời khuyên của chuyên gia là hãy tận dụng sức mạnh của các hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát các hoạt động và giảm thiểu rủi ro.

2 thoughts on “Phân biệt tiêu chuẩn ISO 9000:2015 với tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  1. Pingback: Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO 9000 và tiêu chuẩn TQM là gì?

  2. Pingback: Sự khác biệt giữa quá trình và quy trình trong hệ thống quản lý

Comments are closed.