Quy trình quản lý chất lượng được áp dụng hệ thống chất lượng tiêu chuẩn ISO

Quy trình quản lý chất lượng là quy trình quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào, vì nó giúp bạn cải thiện chất lượng sản phẩm tạo ra và đảm bảo các sản phẩm được sản xuất, thực sự đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Chính vì thế, bạn nên thực hiện quy trình này bất cứ lúc nào bạn muốn cải thiện chất lượng công việc. Cho dù bạn đang sản xuất các sản phẩm giao hàng như một phần của dự án hoặc nhóm vận hành.

Lợi ích khi áp dụng quy trình quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO

quy trình quản lý chất lượng

Lợi ích khi áp dụng quy trình

  • Đảm bảo cho sự phát triển và cải tiến liên tục
  • Tăng năng suất lao động, giảm chi phí vận hành
  • Giúp doanh nghiệp dễ dàng xử lý chính xác những chậm trễ, sai sót trong quá trình vận hành
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh
  • Đảm bảo xây dựng, phát triển thương hiệu

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hệ thống quản lý chất lượng,bạn nên xem xét kĩ lưỡng, lựa chọn loại hình quản lý chất lượng phù hợp, có thể mang lại hiệu quả đối với doanh nghiệp của mình

Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO

quy trình quản lý chất lượng

Quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO

Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm là một tập hợp các giai đoạn được tuân thủ để đảm bảo rằng các sản phẩm được cung cấp bởi một nhóm là "phù hợp với mục đích". Quy trình bao gồm các giai đoạn:

1. Lập kế hoạch chất lượng (Quality Planning)

  • Xác đinh các tiêu chuẩn áp dụng cho dự án và cách thức đạt được tiêu chuẩn đó, tập trung vào thiết lập yêu cầu của khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng những yêu cầu đó.
  • Thiết lập các mục tiêu chất lượng, định nghĩa các quy trình và thiết lập các biện pháp kiểm soát dùng trong giám sát các quy trình.

2. Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance)

Thường xuyên đánh giá một cách có hệ thống chất lượng tổng thể của dự án trong quá trình thực hiện để các cổ đông tin rằng dự án sẽ đạt được những tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra, cũng như các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc gia. Đảm bảo chất lượng là hoạt động theo hướng phòng ngừa.

3. Kiểm soát chất lượng (Quality Control)

Đánh giá các kết quả chất lượng cụ thể dựa trên những tiêu chuẩn chất lượng và xác định cách nâng cao chất lượng, loại bỏ những nguyên nhân làm chất lượng không đảm bảo, được thực hiện trong suốt quy trình kiểm soát chất lượng dự án.

Với quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nói chung mà LAVAN đã triển khai như trên, chúng tôi hy vọng có thể giúp doanh nghiệp hay tổ chức áp dụng hiệu quả để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO, từ đó nâng cao vị thế của mình trên thị trường.