Quy trình quản lý chất lượng được áp dụng hệ thống chất lượng tiêu chuẩn ISO

Quy trình quản lý chất lượng là quy trình quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào, vì nó giúp bạn cải thiện chất lượng sản phẩm tạo ra và đảm bảo các sản phẩm được sản xuất, thực sự đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Chính vì thế, bạn nên thực hiện quy trình này bất cứ lúc nào bạn muốn cải thiện chất lượng công việc. Cho dù bạn đang sản xuất các sản phẩm giao hàng như một phần của dự án hoặc nhóm vận hành.

Lợi ích khi áp dụng quy trình quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO

quy trình quản lý chất lượng
Lợi ích khi áp dụng quy trình
 • Đảm bảo cho sự phát triển và cải tiến liên tục
 • Tăng năng suất lao động, giảm chi phí vận hành
 • Giúp doanh nghiệp dễ dàng xử lý chính xác những chậm trễ, sai sót trong quá trình vận hành
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Đảm bảo xây dựng, phát triển thương hiệu

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hệ thống quản lý chất lượng, bạn nên xem xét kĩ lưỡng, lựa chọn loại hình quản lý chất lượng phù hợp, có thể mang lại hiệu quả đối với doanh nghiệp của mình.

Thiết lập quy trình quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO

quy trình quản lý chất lượng
Quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO

Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm là một tập hợp các giai đoạn được tuân thủ để đảm bảo rằng các sản phẩm được cung cấp bởi một nhóm là “phù hợp với mục đích”. Quy trình bao gồm các giai đoạn:

1. Lập kế hoạch biên soạn

Việc lập kế hoạch biên soạn các quy trình quản lý chất lương cần xem xét các vấn đề sau:

 • Xem xét tất cả các quá trình của chuỗi công việc tạo ra sản phẩm hay trực tiếp tạo ra tiền cho doanh nghiệp, nó tùy thuộc vào từng mô hình sản xuất kinh doanh mà số lượng hay thứ tự các quá trình thực hiện tạo ra sản phẩm sẽ khác nhau. Ví dụ như: nghiên cứu, thiết kế, mua vật tư, sản xuất chế tạo, marketing, bán hàng…
 • Xem xét các quy trình kiểm soát các nguồn lực hổ trợ và duy trì hệ thống như: Nhân sự, đào tạo, tài chính, bảo trì, kiểm soát thông tin, đánh giá đo lường…
 • Đánh giá rủi ro để xác định mức độ cần thiết để thiết lập các quy trình quản lý và mức độ chi tiết trong mỗi quy trình như có cần thêm biểu mẫu, quy định đính kèm hoặc hướng dẫn công việc.
 • Lập các quy định để thiết lập các chuẩn mực, định dạng, cấu trúc của hệ thống quản lý chất lượng.

2. Biên soạn

Trước khi biên soạn các quy trình quản lý chất lượng cần đảm bảo các công việc sau phải được thực hiện đầy đủ:

 • Có cấu tổ chức phải cập nhật và phù hợp với chiến lược phát triển hiện tại.
 • Đã thực hiện đánh giá rủi ro và lập được danh mục tài liệu.
 • Đã thống nhất được định dạng, cấu trúc và mã hóa hệ thống tài liệu.

3. Ban hành và áp dụng

Ban hành áp dụng là công việc tưởng chừng là dễ dàng nhất, tuy nhiên nếu không khéo thì mọi công sức trước đó là bỏ đi, khi ban hành các quy trình, bạn cần đảm bảo các vấn đề sau được cân nhắc kỹ lưỡng:

 • Quy trình được truyền đến tay đúng người sử dụng.
 • Làm thế nào để người sử dụng tiếp cận quy trình nhanh nhất.
 • Tất cả các nhân viên liên quan đều hiểu rõ quy trình theo một cách thống nhất.
 • Các nhân viên hiểu được vai trò và trách nhiệm của họ đối với quy trình.

4. Theo dõi và đo lường

Để các quy trình được áp dụng đúng thì ngoài việc đào tạo còn phải tổ chức đánh giá thường xuyên để đảm bảo quy trình được áp dụng đúng và đang phù hợp với nhu cầu thực tế của công việc. Có các loại hình thức đánh đo lường và đánh giá sau: đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, đánh giá dự án, theo dõi số liệu không phù hợp, số liệu phàn nàng khách hàng, số liệu khiếu nại khách hàng…

5. Cải tiến

Là công việc khá quan trọng để đảm bảo hệ thống luôn phù hợp để vận hành nhưng rất nhiều doanh nghiệp không chú ý vấn đề này, nếu không thực hiện công việc đo lường và cải tiến thì hệ thống quản lý chất lượng sẽ xảy ra các vấn đề sau:

 • Quy trình áp dụng được thời gian đầu sau đó không áp dụng được.
 • Quy trình cản trở công việc, làm chậm quá trình thực hiện công việc.
 • Hệ thống xảy ra nhiều lỗi và chất lượng đi xuống.

Với quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nói chung mà LAVAN đã triển khai như trên, chúng tôi hy vọng có thể giúp doanh nghiệp hay tổ chức áp dụng hiệu quả để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO, từ đó nâng cao vị thế của mình trên thị trường.

>> Quy trình áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001: https://lavan.com.vn/bo-tieu-chuan-iso-9001/

One thought on “Tầm quan trọng của việc quản trị chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp

 1. Pingback: Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM

Comments are closed.