Nguyên tắc số 7 về quản lý chất lượng: Quyết định dựa trên bằng chứng

Quyết định dựa trên bằng chứng là một vấn đề phức tạp đối với nhà quản trị khi thực hiện các quyết định cho doanh nghiệp. Đây cũng là nguyên tắc thứ 7 trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, giúp doanh nghiệp hình thành quá trình thu thập và phân tích thông tin kĩ lưỡng nhằm hạn chế rủi ro cho những quyết định của doanh nghiệp. Việc đưa ra quyết định có ảnh hưởng rất lớn đến định hướng hoạt động và phát triển lâu dài của tổ chức. Do đó, vấn đề ra quyết định dựa trên bằng chứng cần phải được các cấp lãnh đạo trong tổ chức đặc biệt chú ý.

>> Để hiểu rõ hơn nguyên tắc này và sức ảnh hưởng đến các hoạt động cải tiến chất lượng, ban cần phải nắm rõ chất lượng là gì: https://lavan.com.vn/chat-luong-la-gi/

Nền tảng của nguyên tắc ra quyết định dựa trên bằng chứng

quyết định dựa trên bằng chứng
Nền tảng phân tích thông tin khi ra quyết định

Ra quyết định là việc lựa chọn các phương án hành động nhằm giải quyết các vấn đề của tổ chức hoặc đưa ra các chương trình hoạt động cho doanh nghiệp. Trên thực tế, việc ra quyết định là một vấn đề khó khăn và phức tạp, thường được thực hiện một cách nhanh chóng và bị áp lực về mặt thời gian nên luôn tồn tại một số rủi ro nhất định. Thực hiện ra quyết định là công việc trung tâm của nhà quản trị và có ảnh hưởng lâu dài đối với doanh nghiệp nên đòi hỏi rất nhiều công sức của người ra quyết định.

Do đó, việc phân tích thông tin, đưa ra các dữ liệu phân tích đáng tin cậy làm bằng chứng cho việc ra quyết định sẽ giúp nhà quản trị thực hiện các quyết định đúng đắn dễ dàng hơn. Việc xây dựng cơ sở cho quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng cũng giúp những quyết định quản trị có giá trị cao hơn, có độ tin cậy và hạn chế nhiều rủi ro. Ngoài ra, ra quyết định với nguyên tắc dựa trên bằng chứng cũng giúp tránh được các lựa chọn chủ quan dựa vào kinh nghiệm cá nhân, thiếu độ chắc chắn và có rủi ro cao.

Lợi ích của việc ra quyết định dựa trên bằng chứng

 • Giúp nhà quản trị tăng khả năng nhận định, xem xét và thay đổi các hoạt động trong tổ chức nhanh chóng.
 • Đạt được kết quả tốt, kịp thời nhờ việc ra quyết định nhanh và chính xác.
 • Có những cải thiện đáng kể trong quy trình ra quyết định, giảm tỷ lệ sai sót, rủi ro không đáng có.
 • Giúp cải thiện hoạt động đánh giá hiệu suất của quy trình, nâng cao khả năng đạt được mục tiêu nhiệm vụ nhờ vào những quyết định kịp thời và đúng đắn.
 • Cải thiện hiệu suất và năng lực hoạt động của tổ chức, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Hoạt động chính của việc thực hiện nguyên tắc ra quyết định

quyết định dựa trên bằng chứng
Các hoạt động ra quyết định

Trong bất kỳ tổ chức nào, việc ra quyết định cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển, hoạt động và chất lượng của tổ chức. Vì vậy việc ra quyết định phải được dựa trên bằng chứng từ sự phân tích dữ liệu để đảm bảo doanh nghiệp có những định hướng hành động đúng đắn phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Để đảm bảo việc ra quyết định chính xác, hạn chế rủi ro, nhà quản trị cần thực hiện các hoạt động sau:

 1. Sử dụng các phương pháp phù hợp để phân tích dữ liệu trước khi ra quyết định.
 2. Phân tích các dữ liệu đầu vào cân bằng với kinh nghiệm thực tế.
 3. Đảm bảo việc tiếp cận thông tin dữ liệu là chính xác và đáng tin cậy.
 4. Đảm bảo việc phân tích dữ liệu được thực hiện bởi người có đủ thẩm quyền, có chuyên môn và năng lực phù hợp.
 5. Phải xác định các chỉ số, đo lường thông tin cụ thể để chức minh hiệu suất của việc ra quyết định.
 6. Đưa ra các quyết định và hành động dựa trên kết quả của việc phân tích.

Kết luận

Việc thực hiện ra quyết định dựa trên bằng chứng một cách đúng đắn sẽ giúp nhà quản trị hạn chế được nhiều vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc theo dõi, kiểm tra và nắm được các vướng mắc gặp phải khi thực hiện ra quyết định. Trên cơ sở đó tiến hành chỉnh lý, bổ sung, sửa đổi các quyết định để giải quyết các vấn đề mắc phải và đưa ra những quyết định phù hợp với thực tế, mang lại lợi ích lớn nhất cho hoạt động cải tiến chất lượng. Việc thực hiện những quyết định đúng đắn dựa trên bằng chứng cũng chính là tiền đề để doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực cạnh trạnh, cải thiện doanh thu và lợi nhuận.

One thought on “4 Lỗi sai thường gặp cần loại bỏ khi đánh giá chất lượng sản phẩm

 1. Pingback: Sạch sẽ trong 5S – Bí quyết cho việc thực hiện hiệu quả S3 (Sạch sẽ)

Comments are closed.