Tag Archive: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

Cách triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 hiệu quả

Cách triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 hiệu quả

Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy nội lực, củng cố lòng tin của khách hàng, cải thiện quan hệ đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ... [...]