Tag Archive: Hệ thống quản lý chất lượng

Làm thế nào để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO sau khi chứng nhận?

Làm thế nào để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO sau khi chứng nhận?

Hệ thống quản lý chất lượng chỉ được duy trì và thường xuyên cải tiến một cách hiệu quả khi người đứng đầu của doanh nghiệp am hiểu, quan tâm và sử dụng hiệu quả để kiểm soát và nâng cao chất lượng. Để đảm bảo duy trì và cải tiến, bạn cần thực hiện tốt các vấn đề dưới... [...]