Tag Archive: Quản lý chất lượng

Làm thế nào để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO sau khi chứng nhận?

Làm thế nào để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO sau khi chứng nhận?

Hệ thống quản lý chất lượng chỉ được duy trì và thường xuyên cải tiến một cách hiệu quả khi người đứng đầu của doanh nghiệp am hiểu, quan tâm và sử dụng hiệu quả để kiểm soát và nâng cao chất lượng. Để đảm bảo duy trì và cải tiến, bạn cần thực hiện tốt các vấn đề dưới... [...]

5 Lý do doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phải sử dụng dịch vụ tư vấn

5 Lý do doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phải sử dụng dịch vụ tư vấn

Việc xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO giúp doanh nghiệp nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, giúp tuyền đạt sự sẵn sàng để tạo ra những kết quả nhất quán, ngăn ngừa sai sót, giảm chi phí, đảm bảo các quy trình được xác định, kiểm soát và liên tục cải tiến theo... [...]