Nguyên tắc số 4 về quản lý chất lượng: Tiếp cận theo quá trình

Để tổ chức hoạt động hiệu quả, nhà quản trị cần thực hiện nguyên tắc Tiếp cận theo quá trình khi thực hiện các hoạt động quản trị chất lượng trong tổ chức. Đây cũng là nguyên tắc thứ 4 trong bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 dựa trên 7 nguyên tắc chính. Tiếp cận theo quá trình sẽ giúp triển khai và quản lý một cách có hệ thống các hoạt động cải tiến chất lượng cho doanh nghiệp. Do đó, nhà quản trị nên hiểu rõ nguyên tắc Tiếp cận theo quá trình để có thể xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả toàn diện.

>> Trước khi tìm hiểu nguyên tắc số 4 này, bạn nên nắm rõ Chất lượng là gì: https://lavan.com.vn/chat-luong-la-gi/

Khái quát cơ sở của nguyên tắc Tiếp cận theo quá trình

tiếp cận theo quá trình
Nền tảng của quá trình tiếp cận

Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các hoạt động, quy trình có liên quan mật thiết với nhau. Tất cả các hoạt động trong tổ chức đều có sự liên quan, tính tương tác lẫn nhau, do đó khi tiếp cận một vấn đề dưới hình thức quá trình nhà quản trị sẽ dễ dàng nhận biết được vai trò, tính tương tác của vấn đề đó trong tổ chức.

Tiếp cận các hoạt động, các vấn đề chất lượng theo hướng quá trình sẽ cho phép doanh nghiệp dễ dàng phát hiện các lãng phí trong sản xuất, các mối nguy hại ảnh hưởng đến quá trình hoạt động và có biện pháp loại bỏ nó. Từ đó, dễ dàng hơn trong việc dự đoán các ảnh hưởng của hoạt động và có phương án khắc phục hiệu quả nhằm tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu của quy trình một cách chính xác nhất.

Những lợi ích của việc thực hiện quy trình tiếp cận

 • Thể hiện niềm tin của tổ chức ở một mức độ nhất định, làm tăng uy tín, niềm tin của tổ chức với các bên liên quan như khách hàng, chủ sở hữu, nhân viên, các đối tác.
 • Tối ưu hóa hiệu suất công việc của tổ chức thông qua các hoạt động quản lý quy trình hiệu quả.
 • Tận dụng và tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp một cách hợp lý, loại bỏ các hoạt động dư thừa lặp lại gây lãng phí, tiên đến một mô hình sản xuất tinh gọn cho doanh nghiệp.
 • Tạo cho doanh nghiệp khả năng nhận diện các quy trình cốt lõi, đẩy mạnh tập trung nguồn lực vào các quy trình chính yếu, nâng cao cơ hội phát hiện và có biện pháp cải tiến các sai sót trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Có khả năng dự đoán các mục tiêu, đầu ra mong đợi của doanh nghiệp dựa trên cơ sở thiết lập các quy trình, kết nối cho thấy rõ sự tương tác hay ảnh hưởng lẫn nhau của các hoạt động trong doanh nghiệp.

Các hoạt động chính khi thực hiện nguyên tắc Tiếp cận theo quy trình

tiếp cận theo quá trình
Thực hiện tiếp cận theo quá trình
 1. Xác định đầu ra, mong muốn của hệ thống để hình thành các mục tiêu, quy trình cụ thể nhằm đạt được những mong muốn đó.
 2. Đo lường năng lực hoạt động của các quy trình.
 3. Tập trung vào khả năng liên kết giữa các hoạt động của doanh nghiệp.
 4. Tiến hành đưa các tất cả các hoạt động về dưới dạng quá trình.
 5. Luôn ưu tiên cho các cơ hội cải tiến quá trình.
 6. Thiết lập cơ sở nguồn lực, quyền hạn và trách nhiệm quản lý các quy trình để đảm bảo các mục tiêu hoạt động có sự giám sát và có thể hành động khi cần thiết.
 7. Xác định từng quy trình riêng lẻ có ảnh hưởng như thế nào đến các quy trình khác hoặc ảnh hưởng ở cấp độ toàn bộ quá trình.
 8. Dự trù quản lý rủi ro dựa trên ảnh hưởng của các quy trình đối với sản phẩm hay kết quả chung của toàn bộ hệ thống chất lượng.
 9. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tổ chức.

Tóm lại

Nguyên tắc tiếp cận theo quá trình hướng đến mục đích chính là việc xác định và kết nối các yếu tố của các hoạt động trong hệ thống tổ chức. Hệ thống quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều hoạt động phức tạp, thực hiện nguyên tắc Tiếp cận theo quá trình sẽ là giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống chất lượng dễ dàng và hiệu quả. Cách tiếp cận theo quá trình cũng là phương thức hiệu quả giúp doanh nghiệp kiểm soát và đo lường kết quả của các hoạt động phục vụ cho mục tiêu chất lượng. Từ đó, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng các hoạt động chất lượng theo quá trình, tiến đến việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện hiệu quả theo tiêu chuẩn ISO 9001.

>> Tuyệt đối đừng bỏ qua 6 Nguyên tắc vàng giúp bạn quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả: https://lavan.com.vn/quan-ly-doanh-nghiep/