4328

Phân biệt tiêu chuẩn ISO 9000:2015 với tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Trong các doanh nghiệp chế tạo cơ khí, chắc chắn bạn đã nghe nhắc nhiều đến tiêu chuẩn ISO 9000:2015 và tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Vậy bạn biết gì về hai bộ tiêu chuẩn này?

Điểm giống và khác nhau giữa ISO 9000:2015 và ISO 9001:2015

tiêu chuẩn iso 9000

Phân biệt ISO 9000:2015 với ISO 9001:2015

Giống nhau: Cả hai tiêu chuẩn ISO 9000:2015 và ISO 9001:2015 đều thuộc bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng.

Khác nhau:

 • ISO 9000:2015 là hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
 • ISO 9001:2015 là hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

ISO 9001 là tiêu chuẩn phổ biến nhất và duy nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 có thể được chứng nhận. Vì vậy các tổ chức, doanh nghiệp chỉ có thể chứng nhận theo ISO 9001:2015. Còn ISO 9000:2015 không phải là một tiêu chuẩn để chứng nhận.

ISO 9000:2015 là một tiêu chuẩn để các doanh nghiệp muốn lấy chứng nhận ISO 9001:2015 tham khảo cơ sở và từ vựng. Mục đích của ISO 9000:2015 là làm tăng nhận thức của tổ chức về các nghĩa vụ; cam kết của mình trong việc đáp ứng nhu cầu, mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm của tổ chức và trong việc đạt được sự thoả mãn với sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. Vì nó chỉ rõ các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn quản lý chất lượnghệ thống quản lý chất lượng được phát triển bởi uỷ ban kỹ thuật tiêu chuẩn ISO/TC 176.

ISO 9000:2015 mô tả các khái niệm; nguyên tắc và từ vừng cơ bản cho hệ thống quản lý chất lượng và đưa ra cơ sở cho các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng; được áp dụng phổ biến cho các trường hợp như sau:

 • Những khách hàng đang tìm kiếm sự tin tưởng vào khả năng của một tổ chức, có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của họ.
 • Các tổ chức đang tìm kiếm sự thành công bền vững thông qua việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng.
 • Các tổ chức mong muốn tìm kiếm sự tin cậy trong chuỗi cung ứng của họ đạt được sự thoả mãn với sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.
 • Các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của ISO 9001.
 • Các tổ chức và các bên quan tâm đang tìm kiếm để cải thiện giao tiếp thông qua sự hiểu biết chung về từ vựng được sử dụng trong quản lý chất lượng.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo; đánh giá chứng nhận hoặc tư vấn về quản lý chất lượng.
 • Các nhà phát triển các tiêu chuẩn liên quan.

Các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9000:2015

tiêu chuẩn iso 9000

Các điều khoản của ISO 9000:2015

 

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chất lượng
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Thuật ngữ liên quan đến con người
 5. Thuật ngữ liên quan đến tổ chức
 6. Thuật ngữ liên quan đến hoạt động
 7. Thuật ngữ liên quan đến quá trình
 8. Thuật ngữ liên quan đến hệ thống
 9. Thuật ngữ liên quan đến yêu cầu
 10. Thuật ngữ liên quan đến kết quả
 11. Thuật ngữ liên quan đến dữ liệu, thông tin và tài liệu
 12. Thuật ngữ liên quan đến khách hàng
 13. Thuật ngữ liên quan đến đặc tính
 14. Thuật ngữ liên quan đến xác định
 15. Thuật ngữ liên quan đến hành động
 16. Thuật ngữ liên quan đến đánh giá

Như vậy các tổ chức muốn được chứng nhận ISO sẽ tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 9001:2015; còn ISO 9000:2015 là cơ sở và từ vựng.

Mọi vấn đề thắc mắc về tiêu chuẩn ISO 9000:2015; Anh/Chị có thể để lại thông tin Email, Họ tên, Số điện thoại liên hệ để nhận được tư vấn; hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia!


LIÊN HỆ HOTLINE 0947 597 268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ TƯ VẤN HOẶC NHẬN SÁCHTẠI ĐÂY