Những yêu cầu nào của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bị bỏ qua khi đưa vào áp dụng?

Tiêu chuẩn ISO 9001 đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng. Để đạt hiệu quả tăng trưởng ổn định, lợi nhuận cao và liên tục; doanh nghiệp nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học giúp sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có; ISO 9001:2015 chính là đáp án cho nguyện vọng đó. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, các doanh nghiệp thường bỏ qua một số yêu cầu quan trọng. Cụ thể như thế nào, hãy cùng xem ngay bài viết dưới đây.

Yêu cầu về năng lực của tiêu chuẩn ISO

tiêu chuẩn iso 9001
Yêu cầu về năng lực

Điều khoản 7.2.c của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nêu rõ “Tổ chức phải thực hiện các hành động để đạt được năng lực cần thiết và đánh giá hiệu lực của những hành động được thực hiện”. Điều này có nghĩa rằng nếu một nhân viên được đào tạo; tổ chức phải đánh giá được việc đào tạo đó có đạt được hiệu quả hay không. Việc đánh giá có thể ở dưới mọi hình thức như quan sát công việc thực hiện; kiểm tra hoặc thông qua bảng câu hỏi. Lưu lại thông tin bằng văn bản thích hợp, chẳng hạn như một chứng chỉ hoặc lĩnh vực hình thức đào tạo, làm bằng chứng về năng lực.

Nhiều tổ chức cho rằng nếu một người được đào tạo; đương nhiên họ được xem là người có năng lực. Sự thật là một số người được huấn luyện, đào tạo có thể vẫn không có năng lực trong lĩnh vực mà họ đã được đào tạo. Nếu tổ chức không xác nhận năng lực sau đào tạo là có rủi ro hoặc kết quả kém.

Yêu cầu về thông tin dạng văn bản của tiêu chuẩn ISO

tiêu chuẩn iso 9001
Yêu cầu về thông tin dạng văn bản

Điều khoản 7.5.2 b của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu khi tạo lập và cập nhật thông tin dạng văn bản; tổ chức phải đảm bảo sự thích hợp của định dạng và phương tiện truyền thông. Thông tin dạng văn bản là thông tin được kiểm soát như thủ tục; các biểu mẫu hoặc hồ sơ. Đinh dạng thích hợp có thể bao gồm cả ngôn ngữ. Ví dụ: nếu bạn có một nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha thực hiện công việc; đòi hỏi phải đọc một thủ tục thì yêu cầu đó phải cung cấp sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Yêu cầu về rủi ro của tiêu chuẩn ISO

Rủi ro thường bị bỏ qua đơn giản chỉ vì doanh nghiệp bạn đã quen với việc chứng nhận phiên bản cũ ISO 9001:2008 và khi chuyển sang phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không quen với khái niệm này. Cho nên, bạn cần phải có những hành động để giảm thiểu rủi ro và đánh giá hiệu quả của những hành động này.

Các công cụ để giúp bạn thực hiện đánh giá rủi ro bao gồm: các ma trận khả năng tác động, FMEA (phân tích tác động và hình thức sai lỗi) hoặc cây phân tích lỗi… Những công cụ này sẽ giúp bạn xác định các rủi ro và những có có liên quan; nhưng bạn cũng cần phải xây dựng một quy trình để đảm bảo các hoạt động được thực hiện đối với những rủi ro có ảnh hưởng đáng kể.

Khi áp dụng phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001:2015, doanh nhiệp bạn cần lưu ý các yêu cầu ở trên để không bị bỏ qua. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn sử dụng dịch vụ thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; hãy nhanh tay liên hệ với LAVAN chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tận tình!

>> Đừng bỏ qua: Quy trình áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với 10 bước đơn giản