2026

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Công Nghệ Anh Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ANH MINH

Dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho công ty Công Nghệ Anh Minh: Hiệu chỉnh hệ thống tài liệu và vận hành đáp ứng các yêu cầu ISO: 9001-2015.

► Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ANH MINH

► Thời gian thực hiện: 2018 - 2020

► Nội dung thực hiện:

  • Xem xét chiến lược, mục tiêu và KPIs
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
  • Chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực
  • Cấu trúc và định dạng hệ thống tài liệu
  • Xây dựng hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn vận hành theo ISO:9000
  • Các chương trình để vận hành hiệu quả hệ thống
  • Hệ thống đo lường và báo cáo
  • Đo lường hiệu quả hệ thống và điều chỉnh

LIÊN HỆ HOTLINE 0947 597 268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ TƯ VẤN HOẶC NHẬN SÁCHTẠI ĐÂY