A.    Chính sách bảo hành

Do đặc thù của dịch vụ nên chính sách bảo hành không có.

B.    Chính sách hoàn trả hàng và hoàn tiền

1.     Trong trường hợp Khách thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn, các bên sẽ thực hiện theo điều khoản  “Chấm dứt và ngưng hợp đồng” của Hợp đồng.

2.     Sau khi Khách hoàn tất các thủ tục bàn giao và Thanh lý Hợp đồng, trong vòng 7 ngày làm việc, Lavan sẽ thực hiện hoàn tiền cho khách hàng.