logo khach hang

Thông tin dự án:

 • Khách hàng: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Vĩnh Thọ
 • Tên dự án: Thiết lập hệ thống quản lý toàn diện để vận hành hiệu quả
 • Loại dịch vụ: Thiết lập hệ thống vận hành
 • Thời gian thực hiện: 2019-2021

Giới thiệu về khách hàng:

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Vĩnh Thọ cung cấp giải pháp thiết kế cho dây chuyền sản phẩm đồ uống, cấp liệu tự động, đóng gói cấp 2, chế biến nông sản sau thu hoạch cho khách hàng trong nước và nước ngoài.

Với đội ngũ kỹ sư có giàu kinh nghiệm lâu đội ngũ công nhân có tay nghề kỹ thuật cao, công ty đang hướng tới sản phẩm đạt chất lượng cao, giải pháp để tối ưu hóa chi phí vận hành và phù hợp cho cách mạng công nghiệp 4.0

Phạm vi công việc:

 • Thiết lập mục tiêu theo chiến lược và thiết lập KPI cho toàn thể nhân viên
 • Tư vấn thiết lập cơ cấu tổ chức, ma trận chức năng, mô tả công việc
 • Thiết lập các cấu trúc, định dạng hệ thống tài liệu và chuẩn hóa hệ thống
 • Xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực
 • Tư vấn thiết lập và vận hành hệ thống ngân sách cho công ty và dự án
 • Thiết lập hệ thống báo cáo, cơ sở dữ liệu và các công cụ để nâng cao hiệu quả
 • Theo dõi, hiệu chỉnh và đo lường hiệu quả hệ thống để thỏa các tiêu chí đo lường hiệu quả hệ thống theo KPI đề ra ban đầu
Hình 1. Buổi đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên
Hình 2. Sản phẩm của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Vĩnh Thọ