logo khach hang

Thông tin dự án:

 • Khách hàng: Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Lê Dương
 • Tên dự án: Thiêt lập hệ thống quản lý toàn diện để vận hành hiệu quả
 • Loại dịch vụ: Thiết lập hệ thống vận hành
 • Thời gian thực hiện: 2021-2022

Giới thiệu về khách hàng:

Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Lê Dương là đơn vị cung cấp các giải pháp kỹ thuật cơ điện tử công nghiệp và dân dụng, sử dụng sức mạnh kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính xây dựng các giải pháp kỹ thuật chìa khóa trao tay sáng tạo, hiệu quả, giải quyết nhu cầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hoàn thiện các hệ thống sản xuất tự động hóa, hệ thống máy móc phục vụ đời sống.

Phạm vi công việc:

 • Tư vấn thiết lập cơ cấu tổ chức, ma trận chức năng, mô tả công việc
 • Thiết lập các cấu trúc, định dạng hệ thống tài liệu và chuẩn hóa hệ thống
 • Thiết lập mục tiêu và triển khai KPI đến toàn thể nhân viên
 • Xây dựng khung năng lực, hệ thống lương 3P và cơ chế khen thường
 • Xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực
 • Tư vấn thiết lập và vận hành hệ thống ngân sách cho công ty và dự án
 • Thiết lập hệ thống báo cáo, cơ sở dữ liệu và các công cụ để nâng cao hiệu quả
 • Theo dõi, hiệu chỉnh và đo lường hiệu quả hệ thống để thỏa các tiêu chí đo lường hiệu quả hệ thống theo KPI đề ra ban đầu

Hình 1. Sản phẩm của Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Lê Dương

Hình 2. Sản phẩm của Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Lê Dương