logo khach hang

Thông tin dự án:

  • Khách hàng: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Reecons
  • Tên dự án: Xây dựng hệ thống quản lý toàn diện để vận hành hiệu quả
  • Loại dịch vụ: Thiết lập hệ thống vận hành
  • Thời gian thực hiện: 2018-2019

Giới thiệu về khách hàng:

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Reecons là đơn vị thiết kế thi công các hệ thống điện, hệ thống PCCC, HVAC…  cho các tòa nhà, văn phòng và nhà xưởng.

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cùng với việc áp dụng những giải pháp, tiêu chuẩn thiết kế tiên tiến hiện đại như Lotus (VGBC), GreenMark (SGBC), LEED (USGBC) và (EDGE) để hướng đến trở thành nhà thầu dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực này.

Phạm vi công việc:

  • Tư vấn thiết lập cơ cấu tổ chức, mục tiêu, chức năng nhiệm
  • Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực
  • Xây dựng hệ thống tài liệu để phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 và vận hành hiệu quả
  • Thiết lập hệ thống báo cáo, cơ sở dữ liệu và các công cụ để nâng cao hiệu quả
  • Theo dõi, hiệu chỉnh và đo lường hiệu quả hệ thống để thỏa các tiêu chí đo lường hiệu quả hệ thống theo KPI đề ra ban đầu
Hình. Khu vực nhà máy sản xuất Công ty Cổ Phần Công Nghệ Reecons