logo khach hang

Thông tin dự án:

 • Khách hàng: Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh
 • Tên dự án: Xây dựng hệ thống quản lý toàn diện để vận hành hiệu quả
 • Loại dịch vụ: Thiết lập hệ thống vận hành
 • Thời gian: 2018-2020

Giới thiệu về khách hàng:

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh là đơn vị chuyên tư vấn thiết kế các hệ thống cơ khí, cung cấp và lắp đặt các hệ thống đường ống, chế tạo và lắp đặt bồn, thi công cách nhiệt.

Với đội ngũ hơn 200 nhân sự có tay nghề cao và nhà xưởng hiện đại, Anh Minh đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho dự án của các công ty đa quốc gia.

Phạm vi công việc:

 • Triển khai mục tiêu từ chiến lược và thiết lập KPI cho toàn thể nhân viên
 • Tư vấn thiết lập cơ cấu tổ chức, ma trận chức năng, mô tả công việc
 • Thiết lập các cấu trúc, định dạng hệ thống tài liệu và chuẩn hóa hệ thống
 • Xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực
 • Xây dựng hệ thống tài liệu để phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 và vận hành hiệu quản
 • Thiết lập hệ thống báo cáo, cơ sở dữ liệu và các công cụ để nâng cao hiệu quả
 • Theo dõi, hiệu chỉnh và đo lường hiệu quả hệ thống để thỏa các tiêu chí đo lường hiệu quả hệ thống theo KPI đề ra ban đầu

Hình 1. Đội ngũ kỹ sư Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Hình 2. Khu nhà máy sản xuất Công ty Anh Minh