2434

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả toàn bộ công ty – Giai đoạn 1

Công Ty TNHH SX TM DV Cơ Khí Khai Minh

Dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả toàn bộ Công Ty TNHH SX TM DV Cơ Khí Khai Minh  – Giai đoạn 1:

Xem xét chiến lược và mục tiêu trung hạn. Thiết lập các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng và đưa vào vận hành để đạt chứng nhận ISO:9001-2015 bởi đơn vị thứ 3.

 Khách hàng:  Công Ty TNHH SX TM DV Cơ Khí Khai Minh

► Thời gian thực hiện: 2018 - 2019

 Nội dung thực hiện thiết lập hệ thống quản lý chất lượng:

  • Xem xét chiến lược và mục tiêu trung hạn
  • Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm
  • Cấu trúc hệ thống tài liệu & danh mục tài liệu
  • Thiết lập các tài liệu và tiêu chuẩn để vận hành theo ISO:9000

► Khách hàng phản hồi: Dịch vụ khá tốt, các bộ phận đã bắt đầu hiểu và tuân thủ áp dụng hệ thống vào công việc


LIÊN HỆ HOTLINE 0947 597 268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ TƯ VẤN HOẶC NHẬN SÁCHTẠI ĐÂY