2030

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Cơ Điện Recorp

CÔNG TY CỔ PHẨN CƠ ĐIỆN RECORP

Dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Cơ Điện Recorp: Xây dựng các tài liệu, tiêu chuẩn, công cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và đưa vào phần mềm quản lý điều hành

 Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẨN CƠ ĐIỆN RECORP

► Thời gian thực hiện: 2018 - 2019

 Nội dung thực hiện:

  • Xem xét chiến lược, mục tiêu
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
  • Chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực
  • Cấu trúc và định dạng hệ thống tài liệu
  • Xây dựng hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn vận hành theo ISO:9000

LIÊN HỆ HOTLINE 0947 597 268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ TƯ VẤN HOẶC NHẬN SÁCHTẠI ĐÂY