Giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng & kiểm soát chất lượng hiệu quả

Giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng & kiểm soát chất lượng hiệu quả

Dự án giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng & kiểm soát chất lượng hiệu quả Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí) ► Khách hàng: Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí) ►Thời gian thực hiện: 4/2019 – 4/2021 ► Nội dung thực hiện: Xem xét chiến... [...]

Nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả

Nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả

Dự án nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả Công ty TNHH MTV SX VIỆT ĐAN ► Khách hàng: Công ty TNHH MTV SX VIỆT ĐAN ► Thời gian thực hiện: 4/2019 – 10//2019 ► Nội dung thực hiện: Đánh giá lại hệ thống hiện tại để đưa giải pháp Xem lại cơ cấu tổ... [...]

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Cơ Điện Recorp

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Cơ Điện Recorp

Dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Cơ Điện Recorp: Xây dựng các tài liệu, tiêu chuẩn, công cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và đưa vào phần mềm quản lý điều hành ► Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẨN CƠ ĐIỆN RECORP ► Thời gian thực hiện: 2018 - 2019 ► Nội dung thực... [...]

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Công Nghệ Anh Minh

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Công Nghệ Anh Minh

Dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho công ty Công Nghệ Anh Minh: Hiệu chỉnh hệ thống tài liệu và vận hành đáp ứng các yêu cầu ISO: 9001-2015. ► Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ANH MINH ► Thời gian thực hiện: 2018 - 2020 ► Nội dung thực hiện: Xem xét chiến lược, mục tiêu và... [...]

Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng công ty Hoàng Lâm

Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng công ty Hoàng Lâm

Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng công ty Hoàng Lâm: Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống OHSAS:18001 đạt chứng nhận. Tham mưu CEO chiến lược, định hướng phát triển công ty & kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp ► Khách hàng: CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CƠ KHÍ HOÀNG LÂM ► Thời gian thực hiện: 2014 -... [...]