logo khach hang

Thông tin dự án:

  • Khách hàng: Công ty TNHH MTV Sản Xuất Việt Đan
  • Tên dự án: Nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý để tinh gọn, vận hành hiệu quả
  • Loại dịch vụ: Cải tạo nâng cấp hệ thống vận hành
  • Thời gian thực hiện: 04~08/2019

Giới thiệu về khách hàng:

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Việt Đan là đơn vị chuyên thiết kế, sản xuất và gia công các sản phẩm về thép kết cấu, chi tiết máy bằng kim loại cho thị trường châu Âu. Được thành lập vào năm 2005 với đội ngũ công nhân có tay nghề cao và hệ thống máy móc hiện đại để hướng đến sản phẩm chất lượng cao và là đơn vị Việt Nam đầu tiên cung cấp các sản phẩm kết cấu thép đạt chuẩn EN-1090 để xuất khẩu 100% sản phẩm qua thị trường châu Âu.

Phạm vi công việc:

  • Đánh giá và rà soát toàn bộ hệ thống hiện tại
  • Tư vấn thiết lập cơ cấu tổ chức, ma trận chức năng, mô tả công việc
  • Thiết lập các cấu trúc, định dạng hệ thống tài liệu và chuẩn hóa hệ thống
  • Đào tạo thay đổi tư duy nhận thức cho phù hợp để vận hành hệ thống
  • Đánh giá và rà soát toàn và tinh gọn 2 hệ thống hiện tại ISO & EN
  • Đào tạo và hướng dẫn để hệ thống vận hành đúng và hiệu quả

Hình 1. Nhà máy sản xuất Việt Đan