Hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm

hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm

Ngành cơ khí luôn là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển toàn cầu, nền công nghiệp của thế giới ngày càng phát triển thì ngành cơ khí cũng phải phát triển theo để đáp ứng được nhu cầu của thế giới từ việc từ những sản phẩm đơn giản như những con bulon của chiếc xe đạp, đến những chi tiết truyền động của những chiếc ô tô, đến những lò phản ứng của nhà máy hạt nhân, đến những thành phần kết cấu của máy bay, tàu vũ trụ… ngày càng yêu cầu chất lượng khắc khe hơn và giá thành thấp hơn.

Trong thị trường năng động và phát triển nhanh như thế này, các công ty về Điện - Cơ khí thực sự bị thách thức, bởi:

  • Sự gia tăng cạnh tranh toàn cầu
  • Nhu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao
  • Nguồn cung cấp sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới
  • Chi phí ngày càng tăng

Do những thách thức rất lớn này, hầu hết các Doanh nghiệp trong ngành cơ khí – điện đều thiết lập cho mình hệ thống kiểm soát chất lượng để giúp kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát chất lượng bản thành phẩm và chất lượng sản phẩm để đảm bảo sản phẩm giao cho Khách hàng đúng yêu cầu về chất lượng với chi phí và nguồn lực thấp nhất.

Hệ thống kiểm soát chất lượng

Đối với các doanh nghiệp trong ngành cơ khí – điện, chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Khi khách hàng tin tưởng ở bạn, chất lượng sản phẩm mà bạn cung cấp phù hợp với nhu cầu của họ, họ sẽ không ngừng sử dụng dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, chất lượng tốt đồng nghĩa với việc phải kiểm soát, chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất và rất khó để kiểm soát một cách hiệu quả. Hệ thống kiểm soát chất lượng được sinh ra để giúp bạn làm việc đó.

Hệ thống kiểm soát chất lượng là gì?

Hệ thống kiểm soát chất lượng là một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu chất lượng, đảm bảo rằng các yêu cầu chất lượng sản phẩm sẽ được đáp ứng. Kiểm soát chất lượng là việc kiểm soát các quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ thông qua kiểm soát các yếu tố như con người, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp, thông tin và môi trường làm việc.

Yếu tố nguyên vật liệu là yếu tố chính đầu vào, có ảnh hưởng chủ yếu đến chất lượng sản phẩm. Để sản phẩm đầu ra có chất lượng thì nguyên vật liệu đầu vào phải có chất lượng. Yếu tố thiết bị và công nghệ là các yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hưởng đến sự hình thành sản phẩm. Yếu tố con người ở đây bao gồm toàn bộ nguồn nhân lực trong một tổ chức từ lãnh đạo cao nhất đến các nhân viên đều tham gia vào quá trình tạo chất lượng. Tuy nhiên ở đây người ta nhấn mạnh đến vai trò của lãnh đạo và trưởng các phòng, ban, bộ phận, những người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Các yêu cầu cơ bản để kiểm soát được chất lượng doanh nghiệp trong ngành cơ khí

  • Vừa đủ để kiểm soát nhằm tối ưu hóa chi phí và thời gian kiểm tra
  • Phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng khách hàng
  • Phù hợp với năng lực của doanh nghiệp
  • Bộ tiêu chuẩn này được thống nhất và đồng bộ giữa các quá trình Mua hàng - Thiết kế - Chế tạo – Thi công lắp đặt