Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Cơ Điện Recorp

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Cơ Điện Recorp

Dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Cơ Điện Recorp: Xây dựng các tài liệu, tiêu chuẩn, công cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và đưa vào phần mềm quản lý điều hành ► Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẨN CƠ ĐIỆN RECORP ► Thời gian thực hiện: 2018 - 2019 ► Nội dung thực... [...]

Nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả

Nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả

Dự án nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả Công ty TNHH MTV SX VIỆT ĐAN ► Khách hàng: Công ty TNHH MTV SX VIỆT ĐAN ► Thời gian thực hiện: 4/2019 – 10//2019 ► Nội dung thực hiện: Đánh giá lại hệ thống hiện tại để đưa giải pháp Xem lại cơ cấu tổ... [...]

Giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng & kiểm soát chất lượng hiệu quả

Giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng & kiểm soát chất lượng hiệu quả

Dự án giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng & kiểm soát chất lượng hiệu quả Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí) ► Khách hàng: Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí) ►Thời gian thực hiện: 4/2019 – 4/2021 ► Nội dung thực hiện: Xem xét chiến... [...]