logo khach hang

Thông tin dự án:

  • Khách hàng: Công ty TNHH Thiết Bị Inox Hoàng Tâm (Tập đoàn Hưng Trí)
  • Tên dự án: Thiết lập hệ thống quản lý để đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ
  • Loại dịch vụ: Thiết lập hệ thống vận hành
  • Thời gian thực hiện: 2019-2020

Giới thiệu về khách hàng:

Công ty TNHH Thiết bị Inox Hoàng Tâm là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hưng Trí, được thành lập vào cuối năm 2018 để cung cấp các sản phẩm thiết bị, bồn bể, đường ống công nghệ bằng Inox cho cho lĩnh vực công nghệ thực phẩm, nước giải khát, hóa mỹ phẩm và công nghiệp. Với việc đầu tư nhà máy và hệ thống thiết bị sản xuất hoàn toàn mới và hiện đại nhằm hướng tới phục vụ những khách hàng có yêu cầu chất lượng cao và xuất khẩu.

Phạm vi công việc:

  • Tư vấn thiết lập cơ cấu tổ chức, ma trận chức năng và mô tả công việc
  • Thiết lập các cấu trúc, định dạng hệ thống tài liệu và chuẩn hóa hệ thống
  • Thiết lập và vận hành hệ thống để đạt chứng nhận ISO:9001 & ISO:45001
  • Thiết lập mục tiêu và triển khai KPI đến toàn thể nhân viên
  • Xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực
  • Thiết lập bộ tiêu chuẩn chất lượng & hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm

Hình 1. Nhà xưởng Công ty TNHH Thiết Bị Inox Hoàng Tâm