4596

Giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý, chất lượng vận hành hiệu quả

Công ty cổ phẩn kiến trúc giác quan

Dự án giải pháp toàn diện để xây dựng hệ thống quản lý, chất lượng vận hành hiệu quả CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC GIÁC QUAN

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC GIÁC QUAN

Thời gian thực hiện: 10/2019 - 12/2020

Nội dung thực hiện:

  • Xem xét chiến lược, mục tiêu và KPIs
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
  • Chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực
  • Cấu trúc và định dạng hệ thống tài liệu
  • Xây dựng hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn vận hành theo ISO:9000
  • Các chương trình để vận hành hiệu quả hệ thống
  • Hệ thống đo lường và báo cáo và điểu chỉnh

LIÊN HỆ HOTLINE 0947 597 268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ TƯ VẤN HOẶC NHẬN SÁCHTẠI ĐÂY