5 Lý do doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phải sử dụng dịch vụ tư vấn

5 Lý do doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phải sử dụng dịch vụ tư vấn

10Việc xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO, giúp doanh nghiệp nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, giúp tuyền đạt sự sẵn sàng để tạo ra những kết quả nhất quán, ngăn ngừa sai sót, giảm chi phí, đảm bảo các quy trình được xác định, kiểm soát và liên tục cải tiến theo... [...]

Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:9001

Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:9001

Trong những năm gần, việc xây dựng và triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào các hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp ngày càng được quan tâm đến. Nên việc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách vững mạnh, chuyên nghiệp hóa vào hoạt động thật... [...]

Cách triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 hiệu quả

Cách triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 hiệu quả

Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy nội lực, củng cố lòng tin của khách hàng, cải thiện quan hệ đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ... [...]

Tìm hiểu các hệ thống quản lý chất lượng đang được Việt Nam và một số nước trên thế giới áp dụng

Tìm hiểu các hệ thống quản lý chất lượng đang được Việt Nam và một số nước trên thế giới áp dụng

Dưới đây là danh sách các hệ thống quản lý chất lượng được nhiều nhà doanh nghiệp áp dụng: hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM, hệ thống quản lý chất lượng Q – Base,... Các hệ thống quản lý chất lượng hiện nay đang được áp dụng 1. Bộ... [...]

Quy trình áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong doanh nghiệp chuẩn nhất

Quy trình áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong doanh nghiệp chuẩn nhất

Có thể nói, việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào doanh nghiệp, tổ chức sẽ là một quyết định chiến lược giúp cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp một nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững. Cụ thể quy trình áp dụng hệ thống quản... [...]

Cẩm nang : Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng

Cẩm nang : Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng

Cuốn cẩm nang này tổng hợp những kinh nghiệm tích lũy của tác giả trong gần 20 năm tiếp cận và làm việc thực tế trong lĩnh vực tư vấn, kiểm soát chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm cho các môi trường với vai trò khác nhau như: Vai trò tư vấn thiết kế và đại diện... [...]