Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 dựa trên 7 nguyên tắc

Doanh nghiệp của bạn đã áp dụng ISO nhưng lại chưa đạt được kết quả như mong đợi. Hãy kiểm tra xem hệ thống của bạn đã tuân thủ 7 nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 chưa? Đảm bảo các nguyên tắc này giúp doanh nghiệp bạn thành công.

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng là gì?

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng là chi tiết về các yêu cầu, thông số kỹ thuật, hướng dẫn và đặc điểm có thể được sử dụng nhất quán để đảm bảo rằng vật liệu, sản phẩm, quy trình và dịch vụ phù hợp với mục đích của chúng.

tiêu chuẩn quản lý chất lượng
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng là gì?

Các tiêu chuẩn cung cấp cho các tổ chức tầm nhìn chung, sự hiểu biết, thủ tục và từ vựng cần thiết để đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan. Bởi vì các tiêu chuẩn trình bày các mô tả và thuật ngữ chính xác, chúng cung cấp một cơ sở khách quan và có thẩm quyền cho các tổ chức và người tiêu dùng trên toàn thế giới để giao tiếp và tiến hành kinh doanh.

Các nguyên tắc quản lý chất lượng

Với những nguyên tắc này thì bộ tiêu chuẩn ISO 9001 sử dụng như nền tảng để dẫn dắt một tổ chức nhằm cải tiến quy trình của họ. Những nguyên tắc này được “phát triển và cập nhật bởi các chuyên gia quốc tế của ISO/TC 176, chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO”.

Nguyên tắc 1: Tập trung vào khách hàng

“Trọng tâm chính của quản lý chất lượng là đáp ứng yêu cầu của khách hàng và phấn đấu vượt xa mong đợi của khách hàng”

tiêu chuẩn quản lý chất lượng
Tập trung vào khách hàng

Bởi thành công bền vững đạt được khi một tổ chức thu hút và giữ được lòng tin của khách hàng và các bên quan tâm. Mọi khía cạnh của sự tương tác với khách hàng cung cấp cơ hội để tạo ra giá rị nhiều hơn cho khách hàng. Hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng và các bên quan tâm góp phần vào thành công bền vững của tổ chức.

Nguyên tắc 2:  Sự lãnh đạo

“Các nhà lãnh đạo là tất cả các cấp thiếp lập sự thống nhất về mục đích, định hướng và tạo điều kiện để mọi người tham gia đạt được các mục tiêu chất lượng của tổ chức”.

Lãnh đạo tạo ra sự liên kết, liên kết trong chiến lược, chính sách công ty, tầm nhìn và hướng đi, quy trình và phân bổ nguồn lực,…Tiêu chuẩn trong lãnh đạo được tạo ra với mục đích đạt được thành công ở các mục tiêu của công ty.

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của con người

“Những người có năng lực, có thẩm quyền và tham gia ở tất cả các cấp trong toàn tổ chức là điều cần thiết để nâng cao năng lực của mình nhằm tạo ra và phân phối giá trị sản phẩm”.

Để quản lý một tổ chức có hiệu quả và hiệu lực, điều quan trọng liên quan đến tất cả mọi người là ở tất cả các cấp và tôn trọng họ như những cá nhân. Công nhận, trao quyền và nâng cao năng lực tạo điều kiện cho sự tham gia của mọi người trong việc đạt được mục tiêu chất lượng của tổ chức.

Nguyên tắc 4: Phương pháp tiếp cận quy trình

Hệ thống của doanh nghiệp bạn rất phức tạp, bằng việc cắt nhỏ hệ thống thành nhiều quá trình sẽ giúp bạn quản lý hệ thống của bạn dễ dàng và hiệu quả. Tại mỗi quá trình bạn phải xác định đầu vào bao gồm các yếu tố gì, yêu cầu mỗi yếu tố đó như thế nào và bạn kiểm soát kết quả của mỗi quá trình đó ra sao. 

tiêu chuẩn quản lý chất lượng
Phương pháp tiếp cận quy trình

Nếu một quá trình không đạt được kết quả mong muốn hoặc việc đo lường sai kết quả đó sẽ dẫn tới việc sản phẩm cuối cùng sẽ không đáp ứng được yêu cầu.

Nguyên tắc 5: Cải tiến liên tục

Rõ ràng là xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu ngày càng cao vì việc cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm là điều đặt ra với mỗi doanh nghiệp. Vấn đề là làm sao để cải tiến đây.

Sự cải tiến sẽ đến từ các yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Thứ nhất, hãy luôn lắng nghe khách hàng để biết được nhu cầu của họ và làm sao đáp ứng vượt cả nhu cầu của họ. Thứ hai, là hãy có những chính sách đãi ngộ tốt với người lao động để thúc đẩy họ sáng tạo và cải tiến.

Nguyên tắc 6: Quản lý mối quan hệ

Ở phiên bản ISO 9001:2008 thì nguyên tắc này là hợp có lợi với nhà cung ứng. Tuy nhiên, với phiên bản ISO 9001:2015 thì có cách nhìn mới và đúng đắn hơn. Bởi lẽ để doanh nghiệp phát triển được thì doanh nghiệp cần phải biết được vị trí của mình so với các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp phải dung hoà được lợi ích với người lao động, xã hội, người cung ứng, nhà nước,…

Nguyên tắc 7: Ra quyết định dựa trên bằng chứng

Có lẽ đây là nguyên tắc mà có ít doanh nghiệp Việt Nam đang đáp ứng được nhất. Có nhiều quyết định đầu tư cả tiền tỷ nhưng chỉ mang cảm tính, dẫu biết rằng đôi khi lãnh đạo cần sự quyết đoán và nhanh nhậy. Lý do lớn nhất của vấn đề này có lẽ là các doanh nghiệp chưa ý thức được điều này.

Điều đáng nói là những quyết định nội bộ trong công ty đang mang tính cảm tính như việc tuyển dụng, tăng lượng,… Một hệ thống quản lý thì phải đo lường được nhưng nhiều tiêu chí đánh giá thì mang tính chất rất chung chung. Vì vậy, để đưa ra những quyết định sáng suốt dựa trên số liệu xác thực thì hãy bắt đầu từ việc xác định các thông tin cần thu thập và phân tích chúng khi cần thiết.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây về tiêu chuẩn quản lý chất lượng, các doanh nghiệp sẽ hiểu được tầm quan trọng việc đáp ứng và cách vận dụng các nguyên tắc quản lý vào hệ thống quản lý chất lượng ISO của mình.