Mục tiêu và vai trò của công tác quản lý chất lượng trong doanh nghiệp

Để có cái nhìn đúng đắn trong công tác quản lý chất lượng, bạn cần phải có sự hiểu biết, bởi chất lượng không tự sinh ra, chất lượng không phải là một kết quả ngẫu nhiên, mà nó là kết quả của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên hệ chặt chẽ với nhau. 

Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi!

Quản lý chất lượng là gì?

Quản lý chất lượng (quản trị chất lượng) là các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng thường bao gồm: lập chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, hoạt định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.

quản lý chất lượng
Quản lý chất lượng là gì?

Quản lý chất lượng được áp dụng trọng mọi ngành công nghiệp, không chỉ trong sản xuất mà trong mọi lĩnh vực, trong mọi loại hình công ty, qui mô lớn đến quy mô nhỏ, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay không. Giúp đảm bảo cho công ty làm đúng những việc phải làm và những việc quan trọng. Nếu các công ty muốn cạnh tranh trên thị trường quốc tế, phải tìm hiểu và áp dụng các khái niệm về quản trị chất lượng có hiệu quả.

Mục tiêu quản trị chất lượng

quản lý chất lượng
Mục tiêu quản trị chất lượng

Nhằm đạt được sự phát triển của tổ chức trên cơ sở năng suất – chất lượng – hiệu quả. Việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng cũng như áp dụng và vận hành hệ thống đó phải đạt được hiệu quả của tổ chức với các mục tiêu đề ra trong thời gian nhất định. Hiệu quả của tổ chức là phải xét ở hiệu quả chung chứ không phải chỉ xét riêng một mặt nào. Hiệu quả chung của tổ chức phải thể hiện được mục tiêu chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ngày càng thoả mãn khách hàng, hoạt động phát triển, mở rộng được thị trường, đóng góp với nhà nước, xã hội tăng, đời sống vật chất tinh thần của người lao động được cải thiện, nâng cao, sản xuất với bảo vệ môi trường và thực hiện một sự phát triển bền vững.

Vai trò của quản trị chất lượng toàn diện

  • Cho phép doanh nghiệp xác định đúng hướng sản phẩm cần cải tiến, thích hợp với những mong đợi của khách hàng về tính hữu ích và giá cả.
  • Sản xuất là khâu quan trọng tạo thêm giá trị gia tăng của sản phẩm hoặc dịch vụ do đó nếu như việc quản trị chất lượng sản phẩm tốt sẽ tạo ra những sản phẩm có lợi cho người dùng và giúp cho doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao.
quản lý chất lượng
Vai trò của quản trị chất lượng toàn diện
  • Về phía Nhà nước: Việc quản lý chất lượng là nhằm đảm bảo chất lượng hàng hoá, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động.
  • Về phía doanh nghiệp: do tính chất của doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước khác nhau cho nên việc quản trị chất lượng sản phẩm cũng nhằm mục tiêu khác nhau. Với mục tiêu sang lọc các sản phẩm không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu, chất lượng kém ra khỏi các sản phẩm phù hợp, đáp ứng yêu cầu có chất lượng tốt. Mục đích là chỉ có sản phẩm đảm bảo yêu cầu đến tay khách hàng.
  • Tăng cường quản lý chất lượng sẽ giúp cho việc xác định đầu tư đúng hướng, khai thác quản lý sử dụng công nghệ, con người có hiệu quả hơn. Đây là lý do vì sao quản lý chất lượng được đề cao trong những năm gần đây.

Như vậy, về mặt chất hay lượng việc bỏ ra những chi phí ban đầu để đảm bảo chất lượng sản phẩm sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về sau và hoạt động có hiệu quả hơn. 

Để đảm bảo phát huy đúng mục tiêu và vai trò của quản lý chất lượng, Công ty LAVAN cam kết đồng hành cùng quý doanh nghiệp đạt được sự gia tăng về sản lượng, khách hàng, doanh thu, thị phần, lợi nhuận, gia tăng đầu tư phát triển mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh dịch vụ. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ ngay với Công ty LAVAN, chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất!