14 nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của Fayol

Bài viết này sẽ giải thích cho mọi người hiểu về 14 nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của Henri Fayol. Sau khi đọc, bạn sẽ hiểu được công cụ này mạnh mẽ như thế nào.

14 Nguyên tắc quản trị

Giới thiệu

Vào thế kỉ trước, khái niệm quản trị doanh nghiệp ra đời. Đầu những năm thế kỉ 19, các doanh nghiệp lớn, như các nhà máy sản xuất, phải được quản lý. Và tại thời điểm đó, chỉ có 1 số công cụ, mô hình quản lý doanh nghiệp. Các nhà quản lý những công ty này đã gặp khó khăn vì có rất ít nguồn để họ có thể học.

Nhưng nhờ có Henri Fayol (1841-1925), nền tảng đầu tiên đã được thiết lập cho quản lý khoa học hiện đại. Những khái niệm đầu tiên, còn được gọi là nguyên tắc quản trị là những yếu tố cơ bản để quản lý thành công. Henri Fayol đã khám phá điều này một cách toàn diện và kết quả là ông đã tổng hợp được 14 nguyên tắc quản lý. Các nguyên tắc quản lý và nghiên cứu của Henri Fayol đã được xuất bản trong cuốn sách General and Industrial Management (1916).

14 Nguyên tắc quản trị của Fayol

14 nguyên tắc quản trị

14 nguyên tắc quản lý là những nguyên tắc cơ bản dựa trên thực tế. Những nguyên tắc quản lý này đóng vai trò là kim chỉ nam cho các hành động ra quyết định và quản lý. Chúng được hình thành từ các quan sát và phân tích các sự kiện mà các nhà quản lý gặp phải trong thực tế. Henri Fayol đã có thể tổng hợp 14 nguyên tắc quản lý sau nhiều năm nghiên cứu.

 1. Chuyên môn hóa/Phân công hóa lao động

Nguyên tắc này khẳng định sự phân bổ công việc và chuyên môn hóa từng bước làm trong một chu trình sẽ kéo theo sự chuyên môn hóa trong kỹ năng và hiểu biết nghề nghiệp, thúc đẩy tính tập trung và hiệu quả công việc của người lao động và doanh nghiệp.

 1. Lãnh đạo đi kèm trách nhiệm tương ứng

Khi trách nhiệm được giao cho cá nhân tương ứng, để làm tròn trách nhiệm thì các nhà lãnh đạo này cần được cấp thẩm quyền hợp lý, bao gồm quyền yêu cầu những người có liên quan cùng tham gia. Sau cùng, chính họ phải chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và Hội đồng Quản trị.

 1. Kỷ luật

Nhìn chung, kỷ luật được coi là yếu tố then chốt để một doanh nghiệp hoạt đông trơn tru. Nếu không có kỷ luật – bao gồm các tiêu chuẩn, thống nhất trong hành động, sự tuân thủ quy tắc và các giá trị – không doanh nghiệp nào có thể phát triển. “Sự đồng thuận giữa công ty và nhân viên về bản chất được thể hiện qua sự thuân thủ, tính áp dụng, hành vi thể hiện sự tôn trọng.”

 1. Thống nhất về mệnh lệnh

Từ lâu, các phương châm quản lý đều cho rằng nhân viên chỉ nên nghe lệnh từ 1 lãnh đạo duy nhất. Ngày nay, với hàng loạt phương pháp và mô hình quản lý kiểu ma trận đan xen nhau trong một tổ chức, nhiều khi cùng một công việc nhân viên sẽ phải báo cáo với 2 hoặc nhiều hơn cấp lãnh đạo hay bên khách hàng. Vấn đề đặt ra ở đây là, các lãnh đạo có thể sẽ đưa ra những yêu cầu trái ngược nhau, và người nhân viên sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

 1. Thống nhất về đường lối

Các nhóm làm việc có cùng mục tiêu nên làm việc dưới sự lãnh đạo của 1 người quản lý và cùng làm theo 1 kế hoạch duy nhất. Điều này sẽ đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, thuần nhất trong mọi hoạt động.

 1. Lợi ích chung cần đặt lên trên hết

Fayol cho rằng lợi ích của một nhân viên hay nhóm không được đặt cao hơn lợi ích chung của tổ chức. Ý tưởng này dấy ra tranh cãi rằng, vậy ai sẽ là người quyết định xem lợi ích chung của tổ chức là gì. Ở đây tồn tại các rủi ro về doanh nghiệp và đạo đức, cũng như là thời cơ cho những kẻ “đục nước béo cò” lợi dụng. Ta cũng nên hiểu rằng, các nguyên tắc của Fayol được xây dựng với giả định mọi lợi ích và quyết định của tổ chức đều trung lập và có lý.

 1. Thù lao

Mức thù lao cần phải công bằng và thỏa mãn cho cả nhân viên và chủ công ty (sau khi đã tính toán đến cả cơ cấu chi phí và lợi nhuận/thặng dư cần có).

 1. Tập trung hóa

Đây là nguyên tắc thiết yếu của mọi tổ chức và là hệ quả tất yếu của quá trình cơ cấu. Ngay cả ở trong những tổ chức có cấu trúc phẳng và quyền lực phân hóa (decentralization), quyền hành nói chung vẫn tập trung vào tay một số người mà thôi. Trong những tổ chức kiểu này, việc từng cá nhân được tự do đến đâu và hệ lụy từ việc phân tán quyền hành lớn đến mức nào chưa bao giờ được bỏ khỏi bàn tranh luận.

 1. “Xích lãnh đạo”

Mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên cũng như mệnh lệnh từ trên xuống dưới cần được đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, hợp lý, hai bên cùng hiểu.

 1. Trật tự

Nói đơn giản, mọi tổ chức nên để cho mỗi nhân viên có chỗ đứng riêng, có bổn phận phù hợp với tổ chức, luôn cảm thấy tự tin và an toàn trong môi trường công ty. Mọi nguyên tắc, luật lệ , hướng dẫn và hành động cần được thể hiện một cách dễ hiểu. Một tổ chức có trật tư sẽ phát triển ổn định chứ không hỗn loạn, khó kiểm soát, gây lo âu cho nhân viên.

 1. Sự công bằng

Sự công bằng và công lý nên thấm nhuần vào tư tưởng của tổ chức – cả trong nguyên tắc lẫn hành động.

 1. Ổn định về nhiệm vụ

Các nhân viên cần có thời gian để thích ứng và thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất. Sự ổn định về nhiệm vụ thúc đẩy lòng trung thành với mục địch và giá trị của tổ chức.

 1. Sáng kiến

Ở mọi cấp bậc trong cơ cấu tổ chức, sự nhiệt huyết, nhiệt tình và năng lượng đều đến từ những người có cơ hội thể hiện những sáng kiến cá nhân của mình.

 1. Tinh thần đoàn kết

Fayol nhấn mạnh rằng, việc xây dựng và duy trì sự hòa hợp giữa các mối quan hệ trong công việc là vô cùng cần thiết.

Kết luận

14 nguyên tắc quản trị doanh nghiệp có thể được sử dụng để quản lý các tổ chức và là công cụ hữu ích để dự báo, lập kế hoạch, quản lý quy trình, quản lý tổ chức, ra quyết định, phối hợp và kiểm soát. Và những nguyên tắc này vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay.

One thought on “Lợi ích của việc thiết lập một hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt

 1. Pingback: Kaizen là gì – Những lợi ích và nguyên tắc của Kaizen trong sản xuất

Comments are closed.