Sử dụng công cụ SWOT trong ISO 9001: 2015 như thế nào là hiệu quả?

Sử dụng công cụ SWOT trong ISO 9001: 2015 như thế nào là hiệu quả?

Sử dụng công cụ SWOT trong ISO 9001:2015 là bước quan trọng hình thành mục tiêu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp theo yêu cầu của mô hình ISO. Tổ chức khi tiến hành thực hiện công cụ SWOT sẽ xác lập được tôn chỉ hoạt động của doanh nghiệp, phân tích nội tại của tổ chức. Từ... [...]

Áp dụng Lean trong sản xuất Cơ khí nên bắt đầu triển khai từ đâu?

Áp dụng Lean trong sản xuất Cơ khí nên bắt đầu triển khai từ đâu?

Việc áp dụng Lean trong sản xuất đúng cách sẽ yếu tố quyết định sự thành công cho toàn bộ quá trình triển khai mô hình Lean Manufacturing cho doanh nghiệp. Lean Manufacturing khi được thực hiện đúng sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được lãng phí ở mức cao nhất, đem lại hiệu quả cao trong quá trình sản... [...]

5 Điểm khác biệt giữa TQM và Six Sigma trong quản lý chất lượng

5 Điểm khác biệt giữa TQM và Six Sigma trong quản lý chất lượng

Biết được những điểm khác biệt giữa TQM và Six Sigma là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nhìn nhận rõ hơn về cách áp dụng hai phương pháp này trong quản lý chất lượng. Cả hai phương pháp trên đều sẽ mang lại những lợi ích to lớn trong việc cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh... [...]

Áp dụng phương pháp 6 Sigma trong quản lý năng suất chất lượng

Áp dụng phương pháp 6 Sigma trong quản lý năng suất chất lượng

Một trong những khoa học đỉnh cao của quản lý là phương pháp 6 sigma với việc ứng dụng các kỹ thuật thống kê trong quản lý. Từ những năm 80 của thế kỷ 20, các nhà quản lý của tập đoàn Motorola đã khởi xướng lên chương trình cải tiến chất lượng mang tên 6 sigma và đã thu... [...]

Lợi ích của 5S trong hoạt động cải tiến năng suất chất lượng

Lợi ích của 5S trong hoạt động cải tiến năng suất chất lượng

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng 5S vì có nhiều lợi ích. Vậy lợi ích của 5S là gì? Xuất phát từ triết lý con người là trung tâm của mọi sự phát triển, mô hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật Bản như một nền tảng để áp dụng thành... [...]