Nguyên tắc số 3 về quản lý chất lượng: Sự cam kết của mọi người

Khi nhắm đến mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, sự cam kết của mọi người được nhìn nhận là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp. Sự cam kết của mọi người là nguyên tắc thứ ba trong các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nguyên tắc cam kết được thể hiện dưới sự phát huy nhân tố con người trong tổ chức. Đây cũng chính là nội lực của doanh nghiệp tạo nên sức mạnh cho tổ chức trên con đường hình thành, xây dựng và thực hiện mục tiêu cải tiến chất lượng.

>> Nếu bạn chưa hiểu rõ về Chất lượng thì chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu trước Chất lượng là gì?

Nền tảng gắn kết sự cam kết của mọi người trong tổ chức

sự cam kết của mọi người
Nền tảng của sự cam kết

Mọi thành viên trong tổ đều góp phần không nhỏ trong việc tạo nên sự thành công của tổ chức. Trong quản lý chất lượng, việc thực thi các quy trình cải tiến chất lượng không chỉ là công việc của một phòng ban cụ thể. Mỗi cá nhân trong tổ chức phải có sự gắn kết, cam kết thực hiện quản lý chất lượng, biến những hoạt động chất lượng trở thành trách nhiệm, gắn liền với các hoạt động hằng ngày.

Điều quan trọng nhất để doanh nghiệp thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng là phải chú trọng vào yếu tố con người. Tổ chức khi thực hiện nguyên tắc hướng đến sự cam kết của mọi người phải đảm bảo công tác đào tạo, huấn luyện cho nhân viên có đầy đủ năng lực, kiến thức để có thể tham giao vào các hoạt động cải tiến giá trị cho doanh nghiệp. Từ đó tối đa hóa nguồn lực doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động tạo ra giá trị, giảm thiểu sự lãng phí trong sản xuất. Khi đó, các cá nhân trong tổ chức sẽ cảm thấy được tin tưởng và ra sức cố gắng, tham gia hoàn thành các mục tiêu chất lượng được đề ra một cách hoàn thiện nhất.

Lợi ích chính của việc thực hiện nguyên tắc cam kết

 • Tăng tính hợp tác giữa các phòng ban, giữa các cá nhân trong tổ chức.
 • Cải thiện sự hài lòng của mọi người, nâng cao uy tín của tổ chức.
 • Phát triển các hoạt động cải tiến không ngừng, liên tục giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Phát triển con người bằng việc tạo cơ hội cho nhân viên tham gia các dự án, các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ và kinh nghiệm của họ, góp phần phát triển các sáng kiến cá nhân, đề cao tinh thần sáng tạo.
 • Nâng cao tri thức của toàn bộ nhân viên, làm cho nhân viên có hứng thú nỗ lực tham gia vào các hoạt động về chất lượng để đạt được mục tiêu chất lượng.
 • Gắn kết tất cả các thành viên trong tổ chức tham gia vì mục tiêu chung, thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết của doanh nghiệp.

Những hoạt động chính trong nguyên tắc tiến đến sự cam kết của mọi người

sự cam kết của mọi người
Thực hiện nguyên tắc sự cam kết của mọi người
 1. Đảm bảo mọi thành viên trong tổ chức có đủ điều kiện đóng góp cho hoạt động của tổ chức và nhận được sự đánh giá đúng mực.
 2. Phát triển từng cá nhân trong doanh nghiệp thành những nhân viên đáng tin cậy.
 3. Tăng cường việc trao đổi linh hoạt nhân viên để mỗi cá nhân đều có thể hiểu được vai trò và tính chất của từng vị trí công việc quan trọng ra sao.
 4. Khuyến khích sự hợp tác của các cá nhân trong tổ chức.
 5. Khuyến khích nhân viên thực hiện các hoạt động cải tiến liên tục.
 6. Khuyến khích trao đổi cởi mở những vấn đề chất lượng, không công kích cá nhân.
 7. Đánh giá dựa theo năng lực của mỗi cá nhân, có sự khách quan, chính xác.
 8. Tăng cường nâng cao và chia sẻ tri thức của tổ chức.

Tóm lại

Ý nghĩa chính trong nguyên tắc sự cam kết của mọi người đề các hoạt động gắn kết con người trong tổ chức. Sự cam kết là động lực thúc đẩy các hoạt động cải tiến chất lượng trong tổ chức. Cam kết là khi nhân viên được trao quyền, được xem trọng và họ hiểu rõ vai trò của họ, hiểu rõ sự kỳ vọng của tổ chức để phấn đấu, thực hiện cam kết để đạt được sự kỳ vọng đó. Từ đó tạo sự tương tác hành động, hỗ trợ lẫn nhau giữa các phòng ban, góp phần hoàn thiện sự thành công của hệ thống quản lý chất lượng.

>> Tìm hiểu ngay cách thức xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: https://lavan.com.vn/ke-hoach-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong/